تولستوی در سن 67 سالگی دوچرخه‌سواری را یاد گرفت، این در ادبیات به یک مفهوم تبدیل شده است که به آن "دوچرخه تولستوی[1]" گفته میشود و معنی آن می‌شود.

"برای هیچ چیز دیر نیست"

تلفیق و هماهنگی روح و بدن

برای یادگیری هیچ وقت دیر نیست....

 

درست مثل؛

هیچوقت دیر نیست حتی برای اسکیت‌سواری

⛸Never too late even for skating⛸

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link[1] Велосипед Толстого