تعریف: کراس اور برای حرکت در مسیر های منحنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

http://s6.picofile.com/file/8239127850/image001.jpg

گام اول - پایه اول در دایره هاکی

Step One - First Stand on a Hockey Circle

http://s6.picofile.com/file/8239127850/image001.jpg

یک دایره هاکی را در نظر بگیرید. بهترین مکان برای تمرین کراس اور دایره هاکی است. اکثر اسکیت بازان این حرکت را با پای چپ و در جهت خلاف عقربه های ساعت شروع می‌کنند زانو های خود را خم کرده و شانه و لگن و پای چپ در یک امتداد قرار بگیرد.


گام دوم – نحوه قرار گرفتن دست

 

Step Two - Arm Position

http://s7.picofile.com/file/8239127884/image002.jpg

 

دست راست خود را به سمت جلو و هم راستا با ناف خود بکشید و دست چپ را به پشت سر باز کنید. کف هر دو دست رو به سمت پایین است.


گام سوم – تمرین فشار آوردن بر روی دوپا در دایره

Step Three - Practice Pumping on the Circle on Two Feet

http://s7.picofile.com/file/8239127884/image002.jpg

 

 

لبه خارجی پای چپ بر روی دایره هاکی قرار می گیرد و در حالی که زانوی چپ خم می باشد پای راست نیم دایره ی را ترسیم می‌کند.


گام چهارم – انجام حرکت استروکینگ لبه خارجی پای چپ در حرکت رو به جلو(lfo)

Step Four - Do a Left Forward Outside Stroke

http://s7.picofile.com/file/8239127900/image004.jpg

 

 

در زمان انجام این استروکینگ پای راست به عنوان پای آزاد از پهلو بالا آمده و دست راست نیز با آن هماهنگ می‌گردد.


گام پنجم – عبور پای راست از روی پای چپ

Step Five - Cross the Right Foot Over the Left Foot

http://s7.picofile.com/file/8239127926/image005.jpg

راه‌های مختلفی برای عبور دادن  پای راست از روی پای چپ وجود دارد. اکثر اسکیت بازان در ابتدای کار حرکت کراس اور را با پای راست شروع می‌کنند.

به عنوان یک اسکیت باز برای آنکه در این حرکت بهبود پیدا کنید پای راست که از روی پای چپ رد شده و در کنار پای چپ قرار می‌گیرد در این حالت پای راست بر روی لبه داخلی و پای چپ بر روی لبه خارجی قرار می‌گیرد.

لبه ها را نباید تغییر دهید واسکیت باز باید خیلی سخت تمرین کند تا لبه ها را به صورت صحیح حفظ نماید و با تویی فشار نیاورد بلکه با همه چرخ ها این فشار را متحمل شود.

گام ششم - انعطاف پذیری پا یی که در زیر قرار می گیرد

Step Six - Flex the Foot That is Crossed Under

http://s7.picofile.com/file/8239127926/image005.jpg

 

 

به محض این که یک اسکیت باز پای راست را از روی پای چپ عبورداد. نیاز به وارد کردن فشار به پا را احساس خواهد کرد ولی این فشار نباید از محل تویی یا پنجه انجام پذیرد زیرا اشتباه می باشد. در حالت پای آزاد هم پاشنه کمی بالاتر از پنجه به موازات پای دیگر قرار می‌گیرد.


گام هفتم - بازگشت پا بازگشت به موقعیت موازی و شروع دوباره

Step Seven - Return the Feet Back to a Parallel Position and Begin Again

 

http://s6.picofile.com/file/8239127942/image006.jpg

 

 

پای آزاد در کنار پای دیگر و با زانو های خم در موقعیت موازی قرار می‌گیرد.

 تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link