آلودگی هوا، تغذیه نامناسب، زندگی شهری، کم تحرکی، استرس و عصبی شدن، امواج مختلف صوتی و مخابراتی و ...، رفتارهای پرخطر و... همه و همه عواملی هستند که کالبد جسمانی برخی از انواع بشر را دچار تغییر و معلولیت می کند. فارق از فهم هدف در این نوع خلقت و عدم تمایل به بحث پیرامون آن، نکته قابل توجه روح اخلاقیات و رعایت آن در مورد این نوع بشر است.

بی گمان در طول این سالها موارد استثنایی آموزش اسکیت در مورد آتنا با ناتوانی ذهنی، سامان و نیمای در خود مانده، نگار بیش فعال و کودک بدون پای بهزیستی نه تنها فراموش شدنی نبوده، بلکه انگیزه ای برای نگارش این محتوا گردیده، تا شاید بخشی از آلام مربوط به خانواده و سرپرستان این گروه تسکین یافته و روح سرزندگی و شادی در چهره معصومشان متجلی شود.

مقاله زیر اولین تحقیق پژوهشی در راستای تحقق هدف بالا بود که پس از آنکه در اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی مورخ 18 و 19 اسفند ماه سال 1395 دانشگاه شهید چمران اهواز و زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان ارائه گردید، به زودی در دو پایگاه اینترنتی

سیلویکا

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

در اختیار عموم و شما همراهان عزیز قرار خواهد گرفت؛

A therapeutic skating intervention for children with autism spectrum disorder

تأثیر اسکیت درمانی بر کودکان با اختلال طیف اوتیسم

کودکان مبتلا به اوتیسم دارای انواع اختلالات حسی حرکتی و اجتماعی هستند و این موضوع بر فعالیت‌های فیزیکی و حتی بازی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. فیزیوتراپ‌ها باید از افزایش فعالیت‌های بدنی، مهارت‌های کاربردی روزمره و تفریح و مشارکت مراجعان مبتلا به اوتیسم خود حمایت کنند. حرکات استاندارد شده و انجام وظایف روزمره جمعی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و حرکات خلاقانه با استفاده از موسیقی، رقص، یوگا و ورزش‌هایی همانند شنا، پیاده‌روی، اسکی و اسکیت‌سواری از جمله موارد منتخب است. اسکیت روی یخ و رولر اسکیت انتخاب‌های ویژه هستند که تعادل و قدرت و تنظیم مایع درون گوش میانی را فراهم می‌کنند.

انجام مداخلات فردی در محیط های ساخت یافته متناسب با اسکیت سواران و بدون وجود عواملی که پرت کننده حواس می باشند مثل چراغ های چشمک زن و سر و صدا و ... در جلسات اولیه و بعد اضافه کردن آهنگ و افزایش ارتباطات کلامی و بصری در جلسات بعدی در غالب فعالیت های گروهی مورد توجه قرار گرفت و اثرات اسکیت درمانی بر نتایج حرکتی و ظرفیت عملکردی[1] دو پسر 7 و 10 ساله (نیما کلاس اول و سامان کلاس چهارم) مبتلا به اختلال اوتیسم بود و طی یک دوره 12 هفته ای و به صورت سه جلسه یک ساعته در هر هفته و با تمرکز بر توسعه حرکتی و مهارتی شرکت ‌کنندگان انجام شد.

موارد مورد بررسی (الف) وفاداری و پایبندی به مداخله و (ب) نتایج حاصله از آزمون‌های مختلف از قبیل؛ جداول تعادلی کودکان[2]، زمان‌بندی برخاستن و رفتن[3]، نشستن بر روی زمین[4]، شش دقیقه پیاده روی[5]، جدول دستیابی به هدف[6] و آزمون هفتگی اسکیت سواری[7] بود.

نتایج حاکی از ارتقای تعادل، بهبود رفتار حرکتی و ظرفیت عملکردی مرحله پس آزمون در قیاس با مرحله پیش آزمون بوده و بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که اسکیت درمانی[8] مزایای مفیدی برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم[9] به وجود می‌آورد و جایگزینی ارزان قیمت برای فعالیت های بدنی جمعی است.

کلمات کلیدی: اختلال طیف اوتیسم، اسکیت سواری، مهارت‌های حرکتی، فعالیت بدنی، تعادل وضعیت بدنی.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link

 [1] functional capacity

[2] Pediatric Balance Scale (PBS)

[3] Timed Up and Go (TUG)

[4] Timed Floor to Stand (TFTS)

[5] Six Minute Walk Test (SMWT)

[6] Goal Attainment Scaling (GAS)

[7] skating

[8] Therapeutic skating

[9] autism spectrum disorder