هر وقت زمان داشتی فیلم مسابقات مربوط به قهرمانای اسکیت تو رشته خودت رو با دور کُند نگاه کن!

خیلی چیزا ازش یاد میگیری.

مثلاً تو رشته اسکیت سرعت میشه خیلی چیزا رو دید؛

تناسب بالاتنه و پایین‌تنه در حالت ضربدری!

فرود پا (لندینگ) به صورت عمود در زیر بدن! (ولی اگه دور تند ببینی شاید فکر کنی اسکیت بر روی لبه خارجی فریم فرود میاد.)

جدا شدن چرخ پاشنه اسکیت پای پوش (پوشینگ) به عنوان آخرین چرخی که از زمین جدا میشه!

جمع شدن بدن برای اینکه نیرو با نهایت خودش از حالت جمع بدن پای پوش رو به بیرون پرت کنه!

هماهنگی جهت بدن و پا در هنگام رولینگ بر روی اسکیتی که فرود اومده! (جهت بینی و صفحه شانه‌ای هماهنگ با نوک اسکیت رولینگ)

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link