تعادل یک پا در چهار حالت ساده اجرا می‌شود.

پای راست رو به جلو


پای چپ رو به جلو


پای راست رو به عقب


پای چپ رو به عقب


برای آماده‌سازی از حالت صلیب یا تی بزرگ در کنار میله حرکت را آغاز میکنیم؛
1. بدن کاملا صاف و مانند یک ستون

2. دستها در حالی که کف دست رو به پایین است به طرفین

3. پایی که قرار است تعادل بزند کمی به جلو می آید(نیمه سیزر)

4. وزن به صورت کامل بر روی پای تکیه گاه انتقال پیدا می‌کند.

5. تکیه گاه با مچ و تیغه کاملاً عمود

6. بعد از اطمینان از انتقال کامل وزن پا به صورت کشویی با کمک عضلات دو سر جلویی از عضلات
چهار سر ران یا کوادری
(Quadriceps)
و
عضله سُرِینی بزرگ از مجموعه عضلات سُرِینی که
(Gluteal muscles)
شامل سه عضله
گلوتئوس مینیموس
گلوتئوس ماگسیموس
گلوتئوس مدیوس
میباشد.
پا را به صورت قرار گرفتن بر روی یک سکو یا پله با زاویه نود درجه نگه می‌داریم.

7. بین پاها باز نشود و حالت کشویی حرکت بهم نخورد.

8. نگاه به یک نقطه

9. بالاتنه و دستها به طرفین خم نشود.

10. برای بلند کردن پا از پهلوها کمک نگیرید.

11. بالاتنه به طرفین و جلو و عقب خم نشود.

12. پا در باسن جمع نشود و حالت نود درجه روی سکو یا پله رعایت شود.

13. پنجه پای تعادل به سمت راست و چپ نچرخد.


این حرکت پایه بعدها به صورت مارپیچ بر روی یک پا (چپ و راست) در حالت فوروارد و بکوارد اجرا می‌شود و به عنوان پایه اجرای حرکات هشتگانه لبه در رشته نمایشی به شمار میرود.

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link