یکی از مهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی مورد نیاز در ورزش اسکیت‌سواری تعادل است. برخی از افراد به واسطه ژنتیک و برخی دیگر از افراد با ممارست در تمرینات ورزشی از تعادل بهره‌مند می‌شوند. آمادگی جسمانی متاثر از تلفیق اثر دستگاه حسی، دستگاه عصبی و دستگاه حرکتی بدن که تقریباً در تمام فعالیت‌های روزانه مثل راه رفتن، دویدن، نشستن و ...  نیز به آن نیاز داریم.

داشتن عضلات قوی و حفظ ثبات آن تعادل را شکل می‌دهد.

برخی از آزمون‌های بررسی تعادل علاوه بر آنکه توانمندی اسکیت‌سوار در تعادل را می‌سنجد خود می‌تواند یکی از روشهای تمرینی بدون اسکیت برای تقویت تعادل در اسکیت‌سواران باشد.

انواع آزمون‌های تعادل عبارتند از؛

آزمون‌های ایستا شامل لک لک و فرشته

آزمون‌های تعادل نیمه پویا شامل آزمون ستاره

آزمون‌های تعادل پویا شامل برخاستن و رفتن و راه رفتن تاندم

 

آزمون تعادل فلامینگو یا لک لک

بر روی یک صفحه یا سطح صاف بدون کفش بایستید.

یک پا را آزاد کرده (پای برتر) و بالای زانوی پای تکیه‌گاه (پای غیر برتر) قرار دهید.

در برخی آزمون‌ها دستها به کمر و در برخی آزاد نگهداشته می‌شود.

برای افزایش سختی اجرای این آزمون با چشمان بسته هم انجام می‌شود.

اگر در 30 ثانیه اول تعداد دفعاتی که پا به زمین فرود می‌آید بیشتر از 15 نوبت بود اسکیت‌سوار آزمودنی ما از تست تعادل خود رد خواهد شد.

آزمون را در مدت زمان 60 ثانیه برگزار کنید.

در این آزمون میزان توانمندی عضلات پا، لگن، مرکزی سنجیده شده و به نوبه خود تقویت هم می‌گردد.

این آزمون تعادل از نوع آزمون‌های تعادل ایستا است.

 

جدول امتیازدهی آزمون تعادل فلامینگو یا لک لک

 

آزمون تعادل ایستا یا استاتیک

اعتبار این آزمون همچون آزمون تعادل رومبرگ است و در سه مرحله به شکل زیر انجام می‌شود.

آزمون تعادل رومبرگ

در این آزمون هم که برای بررسی تعادل به صورت ایستا است،

آزمودنی بدون کفش بر روی سطحی صاف می‌ایستد و دستها را در کنار بدن و به صورت آویزان قرار داده و قوزک پاها را به هم می‌چسباند و با بستن چشمها که بهتر است با کمک چشم‌بند باشد مدت زمانی را که آزمودنی تعادل خود را حفظ می‌کند می‌سنجند.

 

آزمون تعادل ستاره Star excursion balance test

از آزمون‌های تعادل پویا است.

از اسکیت‌سوار می‌خواهیم تا وضعیت تعادل خود در ساعات مختلف را حفظ کند.

تعادل

ایستادن به شکل هفت یا وی انگلیسی

کشیدن پا در امتداد ساعت دو برای پای راست با زانوی صاف پای تکیه‌گاه

کشیدن پا در امتداد ساعت دو برای پای راست با زانوی خم پای تکیه‌گاه

کشیدن پا در امتداد ساعت پنج برای پای راست با زانوی خم پای تکیه‌گاه

آزمون تاندوم گیت

شبیه به گردو شکستن انجام می‌شود و مانند بخش B از آزمونهای تعادل ایستا است ولیکن از آزمودنی یا اسکیت‌سوار می‌خواهیم تا چند قدم راه برود.

آزمون تعادل استورک

این آزمون مشابهه تست فلامینگو یا لک لک است با این تفاوت که آزمودنی برای شروع آزمون از کسی کمک نمی‌گیرد.

آزمون تعادل فرشته Bess

به سه حالت اجرا می‌شود؛

*حالت دوپا و دستها بر روی لگن و پاها جفت در کنار هم

*حالت ایستادن بر روی یک پا (غیر غالب و دستها بر روی لگن)

*حالت ناندوم گیت یا گردو شکستن

این تمرین را با چشمان بسته نیز تمرین کنید.

برای هر حالت 20 ثانیه پایداری خود را حفظ کنید.

حداکثر خطای مجاز 10 بار است و باز کردن چشم و برداشتن دست از روی پاها نیز جزو خطاها محسوب می‌گردد.

آزمون تعادل وای Y

در گذشته به آن تست ستاره هم گفته می‌شد.

یکی از آزمون‌های تعادل پر اعتبار محسوب می‌گردد.

آزمودنی همچون شکل ای آزاد خود را در سه نقطه متفاوت بدون وقفه جابجا می‌کند و در شش نوبت اجرا یک بار فرصت خطا دارد.

آزمون تعادل شارپند رومبرگ

در این آزمون پای برتر یا غالب را جلو پای غیربرتر یا مغلوب می‌گذاریم به صورتیکه پاشنه پای جلو به پنجه پای عقب برخورد کند و در این حالت دستها را ضربدری بر روی سینه و کف دست بر روی شانه طرف مقابل قرار می‌گیرد یا دستها در پشت بدن گره می‌شود و با چشمان بسته به اجرای آزمون تعادل می‌پردازیم.

تاب خوردن، از دست دادن تعادل، باز کردن چشم، تکان خوردن دست و ... همگی از خطاهای رایج این آزمون می‌باشند و هرکدام مشمول یک امتیاز منفی خواهند شد.

 

نمونه مقاله‌ی درخصوص (پیشینه) موضوعی یا چارچوب نظری مبحث تعادل به زبان فارسی

نمونه مقاله درخصوص (پیشینه) موضوعی یا چارچوب نظری مبحث تعادل به زبان انگلیسی

 

 

مرتبط:

بازی‌های بدون اسکیتی که میتواند مهارت تعادل برای بچه‌ها را بهبود ببخشد

چگونه بر روی اسکیتها به تعادل دست پیدا کنیم؟

افزایش تعادل بدن با اسکیت‌سواری

تعادل یک پا در اسکیت‌سواری

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link