اینا بائُوِر[1] یکی از حرکات زمینی در رشته اسکیت هنری است. درحالیکه دو اسکیت نسبت به هم حالتی موازی دارند، یکی رو به جلو و دیگری رو به عقب حرکت می‌کنند. پای جلو کمی خمتر و پای عقب کاملاً صاف و کشیده قرار می‌گیرد.

اگر پای جلویی(پیشرو)[2] بر روی لبه داخلی باشد آن را بائور لبه داخلی[3] و اگر بر روی لبه خارجی باشد آنرا بائور لبه خارجی[4] می‌نامند. اجرای بائور بر روی لبه خارجی دشوارتر است.

برخی از اسکیت سواران هنگام اجرای این حرکت بالاتنه را به عقب خم می کنند، هرچند که این موضوع در اجرای حرکت ضرورتی ندارد، اما به زیبایی حرکت می افزاید و به نوعی انعطاف اسکیت سوار را به رُخ بینندگان می کشد. وقتی که اسکیت سوار با بدنی منعطف و خم به عقب حرکت را اجرا می کند آنرا لِی بَک بائور[5] می نامند.

از حرکت اینا بائور در رقص بر روی اسکیت برای بلند کردن پارتنر[6] استفاده می شود بدون آنکه بدن به عقب خم شود.

حرکت بائور شبیه به حالت چهارم از حرکات باله می باشد. در موقعیت چهارم از حرکات باله دو حالت باز و بسته داریم که پاها در جهت مخالف و موازی با هم قرار می گیرند. اگر پاشنه ها همراستا و همتراز با هم باشند حالت باز است.

 

اگر پاشنه پای جلو همراستا و همتراز با انگشتان پنجه پای عقب باشد حالت بسته نامیده می شود.

 

از حرکاتی مانند اسپیرد ایگل[7] بر روی لبه داخلی و اینا بائور میتوان برای ورود به پرش ها مثل دابل اَکسل[8] استفاده کرد.

شیزوکا آراکاوا[9] یکی از اسکیت سواران مشهور ژاپنی است که حرکت اینا بائور را با انعطافی فوق العاده اجرا می کند. ژاپنی ها تلاش کردند که به علت نزول بیش از حد بالاتنه به عقب، این حرکت را با نام جدید آراکاوا به ثبت برسانند، اما موفق به انجام چنین کاری نشدند.

اینا بائور اسکیت سوار هنری اهل آلمان بود که در 31 ژانویه 1941 متولد و در 13 دسامبر 2014 در سن 73 سالگی از دنیا چشم فرو بست. پدرش در صنعت ابریشم و مادرش اسکیت سواری از کشور مجارستان بود وحرکت اینا بائور به خاطر ابداع و اجرا توسط وی به نام او به ثبت رسید.

شرحی بر آموزش حرکت اینا بائور:

ابتدا بر روی حرکت موهاک(ایگل، چارلی) و حتی اسپیرد ایگل مسلط شوید. بائور را ابتدا بر روی لبه های داخلی (رو به دایره) و بعد خط مستقیم (به سمت راست یا چپ) و بعد لبه های بیرونی (پشت به دایره ) را تمرین کرده و فرا بگیرید.

پای سمت جهت جلو و خم است. برای اجرای بائور باید به سُر خوردن بر روی لبه های داخلی تسلط کافی را به دست آورده و توانمد شوید.

اجرای بائور با ایجاد فشار[10] و وزن[11] بر روی پای جلویی[12] امکان پذیر است. برای این منظور کمی سرعت خود را افزایش دهید.

اگر به سمت راست حرکت را اجرا می کنید پای راست در جلو و کمی خم بوده و پای چپ در عقب و کشیده قرار بگیرد

و

اگر به سمت چپ حرکت را اجرا می کنید پای چپ در جلو و کمی خم بوده و پای راست در عقب و کشیده قرار بگیرد.

در ابتدای ورود به حرکت وزن بر روی پای جلویی و سُر خوردن بر روی پای عقب قرار می گیرد و به تدریج وزن بر روی هر دو پا یکسان میشود و میتوان همزمان با این توزیع وزن بدن و بالاتنه را نیز به عقب کشید.

و در نهایت توجه داشته باشید که پای عقب همیشه بر روی لبه داخلی و پای جلو ممکن است بسته به نوع حرکت بر روی لبه داخلی یا خارجی باشد.

 

لینک های مرتبط

اسپین ها یا چرخش ها در اسکیت اینلاین – قسمت دوم

درس کراس اور در حرکت رو به جلو-قطع کردن تقاطع

تاثیر تمرینات کششی بر سلامت و تمرینات ورزشی

تمرینات پلایومتریک پرش در اسکیت بازی نمایشی

قسمت سوم اسکیت نمایشی – پرش ها –والس

چرخش ها یا اسپین ها در اسکیت درون خطی

نحوه پوشش اسکیت سواران روی یخ – پاتیناژ

نیم چرخش های زیگزاگ برای آموزش چابکی

مشخصات چرخ های اینلاین اسکیت هنری

تک اسکات پا با پیچ و تاب-اسکات پرتابگر

اسکیت هنری یا اسکیت نمایشی

اسکیت نمایشی – قسمت دوم

اسکیت نمایشی – قسمت اول

رقص ارایی در اسکیت سواری

ضربه رو به جلو یا استروکینگ

رقص بر روی اینلاین اسکیت

مارپیچ مرگ یا فرشته مرده

پرش های گسترده وسیع

پیست های قدیمی پاتیناژ

اسکات اسپیلت انفجاری

سیت باز و سیت بسته

کافین یا کراس سیت

مون والک – مایکل

موزه رولر اسکیت

پیست های پاتیناژ

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link

© Link


[1] Ina bauer

[2] Leading leg

[3] Inside ina bauer

[4] Outside ina bauer

[5] Layback bauer

[6] Lifting partner

[7] Spread eagle

[8] Double axel

[9] Shizuka arakawa

[10] pressure

[11] weight

[12] Front leg