یکسری ویژگی‌ها تو ورزش اسکیت‌سواری بهتر توسعه پیدا میکنه مثل؛

توسعه رقابت‌پذیری

مسئولیت پذیری

تصور بهتر از جسم

تجربه برد و باخت

افزایش توانایی حل مسئله

بهبود عملکرد تحصیلی

فراگرفتن مهارتهای اجتماعی

افزایش سرعت عمل

برنامه‌ریزی و نظم

یادگیری کار گروهی

افزایش اعتماد به نفس

افزایش شادی و نشاط

پیدا کردن دوستان جدید

افزایش تمرکز

کاهش اضطراب و ...

 

شما موارد دیگه‌ای رو که تو اسکیت‌سواری تجربه کردین برام بنویسید؛

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link