بیومیمتیک یا زیست تقلید، درواقع تقلید از مدلها، سیستم‌ها و عناصر طبیعت با هدف حل مشکلات پیچیده انسانی است. با توجه به آنکه ساختارها و مواد در موجودات زنده به دلیل انتخاب طبیعی در طول زمان تکامل یافته‌اند، درنتیجه می‌توانند الگوهای مناسبی برا حل مشکلات پیش‌روی انسانها باشند.

فیلم‌های زیر دویدن مارمولک ریحانی (باسیلیسک) بر روی آب را نشان می‌دهد. جنس پوست، سرعت بالای عوض کردن پاها، خاصیت مویینگی یا همان چسبندگی سطحی و آناتومی این موجود دویدن بر روی آب را برایش ممکن ساخته است.برای بهبود اجرای بیومکانیک استارت در اسکیت‌سواری[1]، اسکیت‌سوار و یا اسکیت‌آموز به تمریناتی نیاز دارد که توان تعویض پر قدرت پا در زمان کم را کسب کند. تمرینات چابکی و تمرینات پلایومتریک دو نمونه از تمرینات مفید برای تقویت استارت در اسکیت‌سواران است.

نمونه تمرینات پلایومتریک در رشته نمایشی

نمونه اول تمرینات پلایومتریک در رشته‌های مختلف اسکیت‌سواری

نمونه دوم تمرینات پلایومتریک در رشته‌های مختلف اسکیت‌سواری

نمونه سوم تمرینات پلایومتریک در رشته‌های مختلف اسکیت‌سواری

 

نمونه اول تمرینات چابکی در رشته‌های مختلف اسکیت‌سواری

نمونه دوم تمرینات چابکی در رشته‌های مختلف اسکیت‌سواری

 

مرتبط:

استارت و سرعت در اسکیت‌سواری

استارت و سرعت در اسکیت‌سواری فری استایل

رشته تخصصی اسکیت سرعت اینلاین (شروع و پایان در اسکیت‌سواری-قسمت دوم)

رشته تخصصی اسکیت سرعت اینلاین (زمان واکنش یا ده متر ابتدائی {استارت} در اسکیت‌سواری-قسمت سوم)

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link[1] Start biomechanics in skating