اسکیت‌بازی نمایشی به قدرت‌های انفجاری بزرگ نیازمند است. یکی از راه‌ها برای موفقیت بر روی یخ تمرین حرکت آموزشی به صورت پرش‌های مکرر گسترده بر روی زمین سخت است.

یافتن فضایی در حدود 20 متر که بتوان در آن حرکات را در یک جهت واحد انجام داد.

بایستید و هر دو پا به اندازه عرض شانه از هم باز کنید. حالت چمباتمه (اسکات) به خود بگیرید و آماده راه‌اندازی پرشی به جلو شوید. (به عنوان آموخته‌ای در کلاس بدنسازی).

فرود از هر پرش، شروع برای جهش بعدی خواهد بود.

انجام شش الی 10 بار پرش‌های طولانی در یک ردیف، با حفظ کردن سرعت. بازگشت به جایی که شما شروع کرده بودید و شروع دوباره.

این راهی مطمئن برای بالا بردن سریع ضربان قلب - افزایش سوخت و ساز(متابولیسم) بدن و درگیر شدن سیستم انرژی بی‌هوازی برای شما خواهد بود.

چهار مجموعه (ست) آن را انجام دهید.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link