این مطلب صرفاً جهت سرگرمی تهیه شده است. شاد و سلامت و ورزشکار باشید.

1. اگر خواب ببینید روی یخ اسکیت‌بازی می‌کنید، نشانه آن است که در آستانه از دست دادن موقعیتی ارزشمند قرار گرفته‌اید.

2. اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت‌بازی هستند، علامت آن است که نام شما را در کنار نامی که شما ستایشش می‌کنید، با رسوایی یاد خواهند کرد.

3. دیدن کفشهای اسکیت در خواب، نشانه آن است که با هم‌نشینان خود سر سازگاری نخواهید داشت.

4. اسکیت روی یخ در خواب معانی مختلفی دارد. این خواب نمادی از استرس و لحظه‌های ناراحت کننده و در برخی موارد نشانه دوستان و آشنایان حسود است. همچنین اگر یخ لغزنده بود تعبیرش عدم وجود امنیت و بدبختی است.

5. دیدن خواب اسکیت سواری تعبیرش این است که توانایی و قدرت بالایی دارید و به خودتان ایمان دارید که با تدبیر به هدف خود می‌رسید.

6. خواب اسکیت نشانه تعادل در زندگی و سختی کوشی شما برای رسیدن به پاداش خاصی را نشان می‌دهد. شما همواره در امور خود سنجیده عمل می‌کنید و می‌توانید راه را از بیراهه تشخیص دهید.

7. اگر در خواب دیدید که از اسکیت‌سواری لذت می‌بردید تعبیرش ایناست که راه رسیده به آرزوهایتان را می‌دانید و در این راه به مهارت لازم رسیده‌اید.

8. اگر خواب دیدید که سعی کردید هنگام اسکیت‌سواری خود را کنترل کنید تعبیرش خوب نیست. احتمالا شما نمی‌توانید روی کار خود متمرکز شوید و تعادل روانی ندارید. این خواب نشانه عدم ثبات و امنیت در زندگی است.

9. اگر خواب دیدید که روی یخ‌های ضخیم اسکت‌سواری می‌کردید تعبیرش این است که در مسیر درستی حرکت می‌کنید و به تصمیمات خود ایمان دارید. این خواب نشانه توانایی و اعتماد به نفس شماست.

10. دیدن خواب اسکیت‌سواری همچنین نشانه بی‌فکری و بی‌پروایی شماست که شما را در شرایط خطرناکی قرار میدهد. سعی کنید متمرکز‌تر و دقیق‌تر باشید.

11. تعبیر اسکیت روی یخ صاف نشانه بسیار خوبی است و به معنی موفقیت و شادی است.

12. دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن، نشانه‌ی آن است که باید در تصمیم‌گیری خود عجله به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید.

13. اگر در خواب ببینید که فردی کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است، نشانه‌ی آن است که با فرد جدیدی آشنا می‌شوید.

14. اگر خواب ببینید هنگام اسکیت‌بازی یخ می‌شکند و در آب فرو می‌روید، نشانه آن است که از نصیحت‌های دوستانی با ارزش برخوردار خواهید شد.

15. اگر در خواب دیدید که روی یخ‌های شکسته اسکیت‌سواری می‌کردید تعبیرش این است که ممکن است در مسیر آینده آسیب ببینید.

 

 

این مطلب صرفاً جهت سرگرمی تهیه شده است. شاد و سلامت و ورزشکار باشید.

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link