بعد از زلزله لوماپریتا سان فرانسیسکو در سال 1989 بزرگراه امباکادو با سطوح بتونی خود محلی برای تجمع زلزله زدگان و اسکیت سواری تسلی بخش و جرقه ای برای بازیابی روحیه از دست رفته افراد شد.

این اتفاق نقطه آغازی برای اسکیت سواری شبانه گردید.

زندگی بر روی چرخ ها امید به زندگی افراد را شکل داد، که در بدترین شرایط هم راهی وجود خواهد داشت و مهم صرف فعل خواستن است و آنچیزی اتفاق می افتد که در ذهن انسانها شکل میگیرد.

ای برادر تو همان اندیشه‌ای

ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای

گر گلست اندیشه‌ی تو گلشنی

ور بود خاری تو هیمه‌ی گلخنی

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link