از دیدگاه  فیزیکی در اسکیت، شما هر ناحیه  از عضله را در همان زمان استفاده می‌کنید،

این روش به سرعت، انفجار و قدرت نیاز دارد. تمرینات آقای لایسچک هر سه فاکتور را آموزش می‌دهد.

میله‌ای را که کمی بلند‌تر از عرض شانه‌هاست در بالای سر نگه می‌داریم. (در هنگام تست این کار، ما از چوب مخصوص ورزشکاران کنگ فو که با اره کوتاه شده بود استفاده کردیم.)

پرتاب پا به جلو و تبدیل به اسکات اسپیلت، با تحمل وزن بدن از طریق پای جلویی انجام می‌گیرد.

با استفاده از پرش‌های انفجاری، پاهای خود را متناوب و به صورت قیچی جایگزین موقعیت قبلی می‌کنیم یعنی در حال حاضر پای عقب در مقابل قرار می‌گیرد.

تکرار به مدت پنج مجموعه (ست) با  10 تکرار (پنج تکرار در هر پا)،

 و شما این مسیر را به صورت پرش‌های چهار تایی ادامه دهید.

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link