بسیاری از اسکیت‌سواران مبتدی به دلیل ترس از در آمدن محورهای پیچی اسکیت آنها را به شدت سفت می‌کنند و یا استفاده از ابزار غیر مناسب منجر به فرسوده شدن سر فرو رفته پیچ یا محورهای پیچی و نهایتاً عدم امکان خارج کردن آنها از فریم اسکیت خواهد شد.

از آسیب رسیدن به محورهای پیچی اسکیت جلوگیری کنید

در ابتدای کار مدل محورهای پیچی خود را بشناسید در مدلهای سطح پایین معمولاً محورهای پیچی دو قسمتی یا دو تکه[1] می‌باشند و در مدلهای سطح بالا محورهای پیچی صرفاً یک تکه[2] و دارای رزوه در انتهای خود محور می‌باشند.

ابتدا با ریختن روان‌کننده یا روغن ترمز بر روی محورهای سفت کار خود را شروع کنید، اگر خوش شانس باشید و قسمت سر فرو رفته پیچ یا محور که محل قرار گرفتن آچار آلن است خیلی دچار ساییدگی نشده باشد با این کار به هدفتون برای خارج کردن محور پیچی دست خواهید یافت.

اگر روش بالا پاسخگو نبود با آچار آلن تورکس (سر ستاره‌ای)[3] امتحان کنید؛

1. آچار آلن تورکس سر ستاره‌ای را همانند تصویر در محور فرسوده قرار دهید. (از آچار تورکس شماره 25 استفاده کنید و اگر فرسودگی زیاد است از آچار آلن تورکس 27 استفاده کنید.)

2. با چکش‌کاری آن را کمی سفت کنید.

3 .به سمت دیگر محور کمی روغن بزنید.

4. کمی با پیچ بازی کنید.

5. در صورت عدم موفقت روش‌های دیگر را امتحان کنید.

توجه کنید که از این مرحله به بعد هرگونه تصمیمی باید با احتیاط کامل انجام شود و توصیه می‌شود افراد ناشی و کودکان از انجام آن خودداری کنند و آنرا شخصی ماهر و بالغ انجام دهد.

پیچهای محوری دو تکه:

راه اول بریدن سرپیچ با اره آهن‌بر، بدون آسیب به فریم (در صورتی که سرپیچ به اندازه کافی بزرگ باشد.)

1. ابتدا فریم را به خوبی و با استفاده از گیره مناسب ثابت کنید.

2. با کمک اره شیاری کوچک بر روی سرپیچ مناسب با سر یک پیچ‌گوشتی اسلات یا دو سو[4] ایجاد کنید.

3. مراقب باشید به فریم آسیبی وارد نشود.

4. اگر بریدگی به اندازه کافی عمیق باشد و سر پیچ‌گوشتی در آن قرار بگیرید کار تمام است.

 

راه دوم استفاده از دریل برای از بین بردن سرپیچ

هدف از این روش جدا کردن سرپیچ از بقیه محور خواهد بود.

1. ابتدا یک مته فلزی مناسب و هم عرض با اندازه آچار آلن (4-5 میلیمتری) پیدا کنید.

2. فریم را به خوبی در جایی مناسب فیکس کنید تا در زمان مته‌کاری و بر اثر لرزهایی که ایجاد می‌شود به فریم آسیبی وارد نشود.

3. مته را در سوراخ سرپیچ قرار داده و با سرعت کم راه بیندازید.

4. با خورده شدن عرض و عمق سرپیچ قسمت بالایی سرپیچ از باقی پیچ جدا می‌شود.

5. قسمت دیگر پیچ را با کشیدن بیرون بیاورید و یا با کمک پیچ‌گوشتی از همان سمتی که مته کردید آنرا به بیرون فشار دهید.

اگرچه عمر محور پیچ و سرپیچ در اینجا به پایان رسیده ولی شاید بتوانید قسمت محور پیچ را مجدداً احیا کنید؛

1. محور پیچ را به ابزار نگهدارنده وصل کنید.

2. با انبردست شروع به چرخاندن قسمت باقی‌مانده از سرپیچ کنید.

3. اگر سرپیچ جدا شود دستکم شما محور پیچ را احیا کردید.

پیچهای محوری یک تکه:

پیچهای محوری یک تکه سرپیچ ندارند و رزوه آن بر روی قسمت انتهایی خود محور قرار دارد که در درون فریم جای می‌گیرد و خارج کردن آن در مقایسه با محورهای دو تکه سختر می‌باشد.

برای اینکار می‌توان از آچار شیر ضامن‌دار[5] استفاده کرد.

آچار شیرهای ضامن‌دار چگونه کار می‌کنند؟

برخی از ابزارها بدون نیاز به حفاری و مته‌کاری پیچ‌های محوری را از بین می‌برند یکی از این ابزارها آچار شیر ضامن‌دار است که رزوه‌های آن برخلاف جهت اصلی می‌باشد.

1. آچار را در قسمت فرورفته محور پیچی قرار دهید.

2. آچار را بچرخانید.

3. بعد از چند دور چرخاندن محور گردش محور متوقف می‌شود.

4. با کمی فشار پیچ محوری باز می‌شود.

این روش یکی از موثرترین و کم آسیب‌ترین روش برای باز کردن پیچهای محوری خراب است.

 

اما اگر آچار شیر ضامن‌دار نداشتیم چکار کنیم؟

از یک پیچ مخصوص چوب[6] استفاده می‌کنیم.

1. مته ای نازک پیدا کنید (2تا3 میلیمتری)

2. از قسمت رزوه دار پیچ محوری پیچ مخصوص چوب را قرار داده و با چکش چند ضربه به آن می‌زنیم.

3. مته را بر روی آن قرار داده و به آرامی تا حدود 1 سانتیمتر از عمق آن را حفاری می‌کنیم.

4. پیچ مخصوص چوب را در آن قرار داده و می‌چرخانیم.

5. به قسمتی می‌ریم که گردش پیچ متوقف خواهد شد و در آن لحظه با کمی فشار مکانیزمی مشابه آچار شیر ضامن‌دار به وجود آمده و پیچ محوری جدا خواهد شد.

دریل کردن پیچهای محوری یک تکه:

باید توجه داشته باشید که برخلاف پیچهای محوری دو تکه در پیچهای محوری یک تکه دریل کردن باید از قسمت رزوه پیچ محوری انجام شود. هدف ایجاد سوراخی به عرض 2 میلیمتر و عمق یک سانتیمتر خواهد بود.

دقت کنید که مته‌های نامناسب و بزرگ منجر به آسیب فریم اسکیت خواهد شد.

1. مته‌ای به اندازه 2 تا 3 میلیمتر انتخاب کنید.

2. فریم را در یک گیره فیکس کنید به صورتی که سمت رزوه‌ها به بالا باشد.

3. با یک میخ و یا پیچ مخصوص چوب و ضربه چکش مرکز پیچ محوری در سمت رزوه را علامت‌گذاری کنید.

4. مته را به آرامی بر روی آن نقطه علامتگذاری شده بکار بیندازید.

5. با رسیدن به عمق یک سانتیمتری معمولاً پیچ محوری جدا می‌شود، اگر این اتفاق نیفتاد کمی عرض حفره ایجاد شده را بیشتر کنید و توجه کنید که انجام اینکار با باز شدن یکباره پیچ محوری و آسیب به فریم توامان نشود.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] axle with a screw

[2] single axle

[3] Torx (star head)

[4] slot screwdriver

[5] ratchet tap wrench

[6] wood screw