اسکیت آزاد (Freestyle Skating)

این رشته یکی از مفرح‌ترین و مهیج ترین ورزشها می باشد که رقابت در آن جایگاه به خصوصی دارد. پیدایش آن در حدود سال 1994 در کشور فرانسه می باشد و در سال 2000 با تشکیل انجمن جهانی اسکیت مارپیچ

(World Slalom Skates Association)

به طور رسمی شروع به کار نمود که در سال 2003 اولین دوره از مسابقات جهانی این رشته برگزار شد و در ایران نیز برای اولین بار طی همایشی که به تاریخ 18خرداد 1386 برگزار گردید در سطح کشور معرفی گردید.

 

در این رشته اسکیت‌سوار با انجام حرکات نمایشی و رقص‌گونه بسیارهماهنگ با یکدیگر، از بین مخروطهایی که با فواصلی معین در یک خط صاف چیده شده اند مانور می‌دهد. اسکیت‌سوارانی که درک خوب و مناسبی از ریتم داشته و حرکات را سریع و دقیق انجام می‌دهند، با استفاده از اسکیت‌های اینلاین می‌توانند در این رشته فعالیت کنند .

اسکیت آزاد یا فری استایل دارای شاخه های زیر است:

1.      عبور از موانع به صورت مارپیچ آزاد (Freestyle Slalom)

Classic و Battle

2.      عبور از موانع به صورت مارپیچ سرعت (Speed Slalom)

Time Trials و Ko System

3.      پرش آزاد (Free Jump)،(Ramp free jump)

4.      پرش بلند (High Jump)

5.      اسلاید (slide)

6.      جم (jam)

Freestyle slalom

مسابقات رسمی می‌بایست در زمینی مستطیل شکل به طول حداقل 42متر و عرض 10متر برگزار گردد. در این شاخه نیاز به سه ردیف مانع که در یک خط صاف قرار گرفته‌اند می‌باشد و اولین ردیف از 20عدد مانع مخروطی تشکیل شده که با فاصله ی 80سانتی متر از یکدیگر قرار دارند، ردیف دوم دارای 20عدد مانع که 50سانتی متر از هم فاصله دارند و ردیف آخر شامل 14عدد مانع که با فاصله 120سانتی متر از یکدیگر قرار دارند می‌باشد. هر خط با خط دیگر 2متر فاصله داشته و خط 80 سانتی متری در وسط و میز داوران با همان محور و در فاصله‌ی 3متری از خط 50 سانتی متری قرار دارد و بازیکنان در میان این موانع می‌چرخند و با انواع و اقسام رقص پاها و حرکات سریع پا، از بین موانع عبور می‌کنند. از مزایای این رشته آناست که در محیط بسیار کوچک نیز می‌توان آن را به راحتی تمرین کرد.

* این شاخه شامل دو نوع Classic و Battle می باشد.

Classic

در مارپیچ آزاد نوع کلاسیک هر بازیکن می تواند در یک دور و یا دو دور بازی خود را انجام دهد که در هر دور 90ثانیه زمان دارد تا حرکات خود را در خطوط مختلف انجام دهد و زمان بازیکن پس از عبور آن از اولین مانع محاسبه می‌شود. به هر بازیکن با توجه به تکنیک، استراتژی و مدیریت اجرا، نمره ای از  100- 0 داده می شود و بازیکن به ازای برخورد با هر مانع 0.5 نمره جریمه می‌شود. اگر بازیکن در حین بازی بیافتد 5-2 نمره با توجه به اهمیت افتادنش جریمه می‌شود و در صورتی که در یکی از خطوط اسکیت نکند 10نمره جریمه برای او منظور می‌گردد.

در نهایت بازیکنی بالاترین امتیاز را کسب می کند که اجرایی بدون پنالتی، کنترل خوب، تعادل عالی، بالا بودن تعداد فن ها و هماهنگ بودن تمام آنها با ریتم و موسیقی مسابقه را داشته باشد.

Battle

درمارپیچ آزاد نوع بتل که به صورت گروهی برگزار می‌گردد کلیه‌ی بازیکنان با توجه به تعداد و مهارتشان توسط داوران در گروه‌های تازه کار، آماتور و حرفه‌ای دسته بندی می‌شوند. هر گروه از 5-2 بازیکن تشکیل شده که هر کدام از بازیکنان مجاز به چند دور بازی بوده و در هر دور 30- 10 ثانیه زمان دارند. در مجموع هر گروه 15-5 دقیقه برای اجرای بازی خود وقت دارد.

بازیکنان مجبور به عبور از تمام خطوط موانع نمی‌باشند و نمره‌ی پنالتی نیز برای آنها منظور نمی‌شود. به بازیکنان 20- 10 نمره در هر دور داده می‌شود و اگر یک بازیکن در خلال حرکت با مانعی برخورد کند تا پایان وقتش می‌تواند دوباره حرکتش را انجام بدهد. به هر بازیکن با توجه به شیوه شخصی، اساسی بودن حرکات و راحت انجام دادن حرکات سخت امتیازی در هر دور داده می‌شود و در پایان وقت گروه نمرات جمع‌بندی شده و با توجه به نمره نهایی بازیکن برتر به مرحله‌ی بعد صعود نموده و این روش تا مرحله فینال و رده بندی ادامه پیدا می‌کند.

Speed Slalom

در این شاخه نیز زمین مسابقه رسمی باید همانطور که گفته شد مستطیلی به طول حداقل 42متر و عرض 10متر باشد که دارای دو خط موانع و در هر خط 20عدد مانع با فاصله ی 80سانتی متر از یکدیگر قرار بگیرند و تور جدا کننده‌ای بین دو خط، با ارتفاع حداقل 10سانتی‌متر تا 50 سانتی‌متر قرار داد.

خط استارت 12متر قبل از اولین مانع بوده که 2متر نیز قبل از خط شروع برای فضای استارت بازیکن در نظر گرفته می‌شود. خط پایان 80سانتی متر بعد از آخرین مانع قرار دارد که می‌بایست حداقل 10متر پس از آن را برای فضای توقف بازیکن در نظر گرفت. شرکت کننده‌گان این مسابقه باید در مدت زمان هر چه کمتر با یک پا، به صورت زیگزاگ یا مارپیچ رد کنند. بهترین روش، حرکت یک پا رو به جلو (forwards one foot)  می‌باشد .

* یک مسابقه‌ی مارپیچ سرعت در دو قسمت

time trials  

و

ko system

برگزار می‌گردد.

Time Trials

این قسمت به صورت دو نفره و یا تک نفره برگزار می‌گردد. بازیکنان پس از فراخوانده شدن توسط سخنگو، سر خط استارت حاضر شده و بعد از اعلام آمادگی داور کار خود را شروع می‌نمایند و هر بازیکن دو دور بازی پشت سرهم انجام می‌دهد که زمان بازیکن از خط استارت تا خط پایان محاسبه می‌گردد.

در صورت برخورد بازیکن با یک مانع به اندازه ی 2/0ثانیه برای جریمه بازیکن در نظر گرفته خواهد شد که در صورت برخورد مانعی به مانع دیگر برای مانع دوم جریمه تعلق نمی‌گیرد و اگر بازیکن از بین دو مانع عبور نکند نیز جریمه خواهد شد.

بازیکن حق ندارد در هنگام انجام یک دور پای اسکیت خود را عوض کند و یا قبل از خط پایان پای آزاد خود را حتی برای یک لحظه روی زمین بگذارد، که در این صورت جریمه خواهد شد.

زمان نهایی بازیکن در هر دور، با احتساب زمان عبور بازیکن از خط پایان بعلاوه تعداد زمان جریمه هایش در همان دور محاسبه شده، که پس از انجام دو دورهای تمام شرکت کنندگان بهترین دور هر بازیکن جهت امتیاز دادن توسط داوران مد نظر قرار می‌گیرد.

Ko System

بعد از انجام time trials، با استفاده از امتیازات و بر اساس تعداد بازیکنان که دارای خصوصیات 4، 8، 16 یا 32 می‌باشند بازیکنان به این قسمت راه می‌یابند که شامل حداقل پنجاه درصد از کل شرکت کنندگان در مسابقه مارپیچ سرعت می‌شوند.

این قسمت به صورت حذفی برگزار می‌گردد و بازیکنان با توجه به رتبه‌بندی انجام شده در مقابل یکدیگر قرار گرفته که در هر مرحله بعد از فراخوانی توسط داور، دو اسکیت باز پشت خط استارت در برابر هم قرار می‌گیرند و پس از اعلام آمادگی از سوی بازیکنان، داور 5 ثانیه وقت دارد که علامت شروع بدهد که اگر یک بازیکن قبل از علامت داور شروع نماید دور متوقف شده و دوباره انجام می‌شود. اگر بازیکنی دو مرتبه این اشتباه را در یک دور انجام بدهد او از دور اخراج خواهد شد.

بدین‌ترتیب بازیکنان دو به دو در مرحله های یک شانزدهم، یک هشتم، یک چهارم، یک دوم، رده بندی و فینال در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که دور فینال جایگاه اول و دوم و رده بندی سوم و چهارم را مشخص می‌کند. با توجه به امتیازات time trials، بازنده‌های یک چهارم  در جایگاههای 8 – 5 و بازنده‌های یک هشتم در جایگاههای 16 – 9 و بازنده‌های یک شانزدهم در جایگاههای 32 – 17 قرار می‌گیرند. در آخر بازیکنانی که به مسابقه‌ی حذفی ko system راه نیافته اند همان امتیازبندی time trials را نگه می‌دارند.

Free Jump

شامل پرش از روی یک میله در فضای سر بسته است.

در این شاخه نیز زمین مسابقه رسمی حداقل 42متر طول و 10متر عرض دارد که برای انجام پرش، دو قطب یا پایه به ارتفاع 2متر و یک میله یا چوب به طول 3متر مورد نیاز است.

در پرش آزاد بازیکن از سطح زمین و بدون استفاده از تخته پرش اقدام به پریدن از روی میله می‌نماید و پس از فراخوانده شدن بازیکن، وی 30ثانیه برای انجام پرش خود زمان دارد. هر بازیکن می تواند 2پرش در همان زمان تعیین شده انجام بدهد تا به پرشی موفق دست یابد که در صورت باقیماندن 3اسکیت‌سوار آنها می‌توانند پرش سومی نیز داشته باشند. بازیکن می‌تواند از روی میله نپرد و در مرحله بعد که ارتفاع بیشتری معین شد پرش خود را انجام بدهد.

پرش موفق پرشی است که از روی میله و بدون افتادن میله و همچنین با فرودی بدون لمس کردن زمین، با دست یا زانوی بازیکن انجام شود.

شروع مسابقه از 70سانتیمتری برای زنان و 110سانتیمتری برای مردان می‌باشد، سپس ارتفاع به صورت 10سانتی‌متر به 10سانتی‌متر برای 3مرحله‌ی اول و 5سانتی‌متر به 5سانتی‌متر برای مراحل بعدی افزایش می‌یابد و این عمل تا مشخص شدن 3اسکیت‌سوار برتر انجام می‌شود.

High Jump

شامل پرش از روی یک میله با استفاده از رمپ در فضای رو باز است.

پرش بلند یکی از ورزشهای باز بوده که کلیه ی شرایط و قوانین این شاخه با توجه به تفاوت های ذیل مشابه شاخه قبل (پرش آزاد) می‌باشد.

1- در مسابقات این شاخه دو قطب به ارتفاع 3متر و یک تخته پرش مورد نیاز است.

2- در پرش بلند بازیکن با استفاده از تخته پرش اقدام به پریدن از روی میله می‌نماید.

3- شروع مسابقه از 160سانتی متری برای زنان و 200سانتی متری برای مردان می‌باشد. 

Slide

این رشته شامل اسلاید کشیدن (ترمز گرفتن) در یک محدوده معین است که به تکنیک (زیبایی اسلاید) و طول اسلاید کشیده شده امتیاز داده میشود.

در این ورزش بازیکنان باید در یک محدوده ی 5متری تعیین شده در زمین، سرخوردن خود را (که حداقل فاصله 1متر می باشد) انجام بدهند. به بازیکنان با توجه به نکاتی همچون فنون سخت، فاصله، شیوه و انجام اسلایدهای چند وجهی امتیازاتی از10-1 داده می‌شود.

Jam

یک ورزش آزاد است که برگزاری آن اجباری نیست و محل مسابقه جم دارای شرایطی همانند محل مسابقه ی اسکیت مارپیچ آزاد می‌باشد.

مسابقه‌ی جم به صورت تیمی انجام شده و در یک مرحله طی 90ثانیه برگزار می‌گردد که امتیازات بر اساس هماهنگی دو اسکیت باز و تطابق حرکتهای آنها بلافاصله پس از پایان عملکرد بازیکنان اعلام می‌شود.

دبلیو اس اس ای: (انجمن جهانی اسکیت باز های اسلالوم)

WssA 

World slalom skaters Association

این انجمن شامل رشته های: (فری استایل اسلالوم، اسپید اسلالوم، فری جامپ، های جامپ و اسلاید) است .

ایفسا: (انجمن بین المللی اسکیت بازهای فری استایل)

IFSA

International Freestyle Skaters  Association

این انجمن شامل رشته های: (فری استایل اسلالوم، اسپید اسلالوم، فری جامپ، های جامپ و جم) است.

دانلود قوانین فری استایل-کلاسیک

دانلود قوانین فری استایل-بتل

دانلود قوانین رشته اسلاید

دانلود قوانین رشته اسپید اسلالوم


دانلود جدیدترین قوانین رشته فری استایل سال