عنوان:

Eagle cross {Eagle Shifted Cross (Wave)}

ایگل کراس

--

نوعی از اجرای حرکت چارلی بر روی موانع

سطح:

اول

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده و با آناتومی بدن و بیومکانیک حرکت ایگل (چارلی)  بر روی هر دو پای راست و چپ به خوبی آشنا باشید.

Eagle snake

ایگل اسنک

Eagle shift {Eagle Cross (Independent)}

ایگل شیفت

 

توضیحات:

این حرکت در دو حالت اجرا میشود.

ورود از سمت راست و از سمت چپ به موانعدر ایگل کراس بر روی خط با الگوی مارپیچ برای هر پا مثل گام برداشتن در حرکت چارلی است ولی پا از روی زمین بلند نمی‌شود و حرکت به صورتی است که هر پا با الگویی اسنک شکل ولی با تاخیر پای دنباله‌رو نسبت به پای جهت از روی موانع عبور می‌کند. نقش پاشنه و زانوی پای دنباله‌رو برای شکل دادن به مارپیچ تاخیری پای دنباله‌رو و همچنین گشتاور صفحه لگن به سمت پای دنباله‌رو برای تسهیل در گردش پاشنه پای دنباله‌رو به جلو و گردش زانوی پای دنباله‌رو به سمت عقب بسیار کلیدی خواهد بود.

 

در این حرکت (ایگل کراس) پای جهت یا راهنما حرکت مارپیچی بین موانع را انجام می دهد و پای دنباله رو با کمی تاخیر و در دنباله مسیر پای جهت یا راهنما همان حرکت مارپیچ را دنبال می کند؛

اما در ایگل اسنک

هر دوپای راهنما و دنباله رو بدون تاخیر دنبال یکدیگر حرکت می کنند؛

و در ایگل شیفت

حرکت با الگوی مارپیچ نزدیک به زیگزاک (برف پاک کنی) از روی موانع انجام می شود.

برای اجرای خوب این حرکت وزنهای محوری بر روی پاشنه پای جهت یا راهنما و پنجه پای دنباله رو را مدنظر قرار دهید تا کراس پنجه پای جهت یا راهنما و پاشنه پای دنباله رو تسهیل و تسریع گردد.

 


چند نکته را توجه داشته باشید:

پای سمت جهت حرکت، پای راهنما، پای اصلی و یا پای هدایتگر شماست و نقش کلیدی در تعیین حرکت شما ایفا می کند و پای عقب تر پای دنباله رو، هدایت شونده است.

از نوسان و تاب زانو ها به جلو و عقب برای ایجاد الگو کمک بگیرید.

پای جلو در هر مسیری که حرکت کند پای عقب به دنبال آن حرکت مارگونه  ولی با تاخیر خود را انجام میدهد.

ابتدا بر روی یک خط صاف و بدون مانع تمرین کنید.

حرکات رشته فری استایل در واقع تکرار متناوب یک، دو، سه و یا n  حرکت میباشد.

میتوانید از گچ برای طراحی الگو و مسیر حرکتی در بین موانع استفاده کنید تا مفاهیم بیومکانیک حرکت را بهتر متوجه شوید.

مسیر حرکتی و موانع را خوب شناسایی کنید.

توجه داشته باشید که هرچه در سطوح فری استایل پیشرفت میکنیم به اهمیت فراگیری اصول پایه ای و حرکات مقدماتی پی می بریم.

زانوها را خم و ساق پای Z شکل را به وجود بیاورید. (بین پاها به شکل لوزی باشد نه شکل دیگری مثلاً 5 ضلعی یا ذوزنقه و..)

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

صاف شدن زانو منجر به خارج شدن پا از حالت ایگل و انتقال وزن به یک پا و پرت شدن پای دیگر به بیرون حرکت میشود و یا با رفلکسی بدن به بالا و پهلو پرت میشود.

زمانی میتوان گردش‌های خوبی بر روی مچ پا اعمال نمود که زانو خم بوده و فاصله ساق پا و زبانه اسکیت پر شود، در غیر این صورت و با صاف شدن زانو و خالی شدن فاصله ساق اجرای گردش به یک مفصل بالاتر منتقل میشود و به علت محدودیت در گردش مفصل ران علاوه بر اینکه مچ پا به خوبی گردش نخواهد کرد، توزیع وزن نیز بر روی پاشنه منجر به خراب شدن حرکت میشود.

سعی کنید شانه‌ها را در راستای مسیر حرکتی و موازی با موانع حفظ کنید و در عین حال دستها را مخالف پا و مانند الگوی ره رفتن و یا دویدن بکار ببرید.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید.

مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید.

 

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)