عنوان:

Eagle snake

ایگل اسنک

--

چارلی در عرف و کلام عامّه

موهاک در رشته نمایشی

هم خانواده این حرکت محسوب میشود.

سطح:

اول

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. یازده سر خوردن یا حالت آماده سازی (پارالل-صلیب- یا بدنی شبیه به تی بزرگ انگلیسی) در حالت فوروارد و بکوارد را به همراه گردش یا ترن (turn) از سمت راست و چپ آموخته باشید. با آناتومی بدن و بیومکانیک حرکت ایگل (چارلی)  بر روی هر دو پای راست و چپ به خوبی آشنا باشید.

توضیحات:

این حرکت در دو حالت اجرا میشود.

ورود از سمت راست و از سمت چپ به موانع

به حالت مارپیچ گونه آن توجه کنید.

پای سمت جهت حرکت، پای راهنما، پای اصلی و یا پای هدایتگر شماست و نقش کلیدی در تعیین حرکت شما ایفا می کند

و پای عقب تر پای دنباله رو، هدایت شونده است.

پای جلو در هر مسیری که حرکت کند پای عقب به دنبال آن حرکت مارگونه خود را انجام میدهد.

ابتدا بر روی یک خط صاف و بدون مانع تمرین کنید.

حرکات رشته فری استایل در واقع تکرار متناوب یک، دو، سه و یا n  حرکت میباشد.

تناوب این حرکت نیز دو قسمت دارد پس آنرا بر روی دو مانع انجام دهید.

میتوانید از گچ برای طراحی الگو و مسیر حرکتی در بین موانع استفاده کنید تا مفاهیم بیومکانیک حرکت را بهتر متوجه شوید.

مسیر حرکتی و موانع را خوب شناسایی کنید.

و توجه داشته باشید که هرچه در سطوح فری استایل پیشرفت میکنیم به اهمیت فراگیری اصول پایه ای و حرکات مقدماتی پی می بریم.

فاصله بین دو مانع محل تغییر جهت است (یعنی تغییر از قسمت یک به دو و دو به یک این حرکت دو قسمتی) و برای این تغییر جهت باید با استفاده از حرکت پاندولی دو نقطه عطف (زانو و پنجه) به همراه مختصری لبه داخلی و خارجی مخالف با نیم تنه بالایی در ایجاد مسیر مارپیچ استفاده کنید.

زانوها را خم و ساق پای Z شکل را به وجود بیاورید. (بین پاها به شکل لوزی باشد نه شکل دیگری مثلاً 5 ضلعی یا ذوزنقه و..)

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

صاف شدن زانو منجر به خارج شدن پا از حالت ایگل و انتقال وزن به یک پا و پرت شدن پای دیگر به بیرون حرکت میشود و یا با رفلکسی بدن به بالا و پهلو پرت میشود.

زمانی میتوان گردش های خوبی بر روی مچ پا اعمال نمود که زانو خم بوده و فاصله ساق پا و زبانه اسکیت پر شود، در غیر این صورت و با صاف شدن زانو و خالی شدن فاصله ساق اجرای گردش به یک مفصل بالاتر منتقل میشود و به علت محدودیت در گردش مفصل ران علاوه بر اینکه مچ پا به خوبی گردش نخواهد کرد، توزیع وزن نیز بر روی پاشنه منجر به خراب شدن حرکت میشود.

سعی کنید دستها را در راستای مسیر حرکتی حفظ کنید. (موازی با موانع)

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید.

مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید.

 

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.