عنوان:

Screw & Swan or Reverse Screw & Russian toe toe spin

اِسکوِر (به معنی پیچ) و سوآن (به معنی قو) یا اِسکوِر معکوس و چرخش تو تو روسی

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته و زمان مناسب برای اسکیت‌سواری را طی کرده باشید. در این حرکت می‌بایست با حرکت بر روی پنجه‌ها، پاشنه‌ها و پنجه پاشنه و همچنین آناتومی بدن و بیومکانیک حرکت به خوبی آشنا باشید. حرکت باترفلای[1] را پیشتر فرا بگیرید.

توضیحات:

اسکرو

۱.اسنک تو تو (مونولاین تو تو مارپیچ) رو به عقب پای چپ

۲.عمیقتر کردن حالت مارپیچ اسنک تو تو رو به عقب با پای چپ

۳.پایین کشیدن و پایین آوردن شانه و لگن و گشتاور همزمان چرخاندن پاشنه اسکیت پای جهت (چپ) و چرخیدن در جهت خلاف عقربه‌های ساعت به حالت باترفلای در کنار مانع
سوآن یا اسکرو معکوس

۱.اسنک توتو (مونولاین توتو مارپیچ ) رو به جلو با پای راست

۲.عمیقتر کردن حالت مارپیچ اسنک تو تو رو به جلو با پای راست

۳.پایین کشیدن و پایین آوردن شانه و لگن و گشتاور همزمان چرخاندن پاشنه اسکیت پای جهت (راست) و چرخیدن در جهت عقربه‌های ساعت به حالت باترفلای در کنار مانع
اسکروهای هیل هیل و هیل تو با توجه به میزان انعطاف بدن در اجرا از درجه سختی بیشتری برخوردارند.فرق روسین تو تو اسپین با سوآن (اسکرو معکوس) در آن است که قسمت گشتاور باترفلای شکل روسین تو تو اسپین بر روی مانع و سوآن (اسکرو معکوس) در کنار مانع اجرا می‌شود.
فیلم آموزش نائومی برای اجرای حرکت سوآن


 

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

از دستان باز همراستای شانه‌ها و اجرای حرکت بالاتنه در الگوی پاها استفاده کنید، طوری که انگار با بالاتنه هم در حال اجرای حرکت می‌باشید.

در گشتاور صفحات شانه‌ای، لگنی و زانویی دقت و هماهنگی لازم را مدنظر قرار دهید.

در اجرای این حرکت جابه‌جائی لگن به سمت راست و چپ و حرکت دست خلاف پاها نقش موثری ایفا می‌کند.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید. مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید و یا محورها را ابتدا به شکل ساده و بر روی پای راست و چپ در حرکت رو به جلو و عقب به صورت جداگانه تمرین کنید.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)[1] butterfly