عنوان:

Crazy

کریزی

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر‌خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. برای اجرا می بایست با مفاهیمی مثل کریس کِراس در حرکت رو به جلو و رو به عقب وایجاد لبه های داخلی و خارجی بر روی هر دو پای راست و چپ به خوبی آشنا باشید.

آشنایی با حرکت کریس کِراس

توضیحات:

این حرکت الگوهای متنوع نقطه‌ای، خطی، دایره ای بر روی مانع یا بدون مانع را دارا می باشد و بر روی هر دو پای راست و چپ و همچنین به صورت معکوس و یا در صورت های پیشرفته تر در ترکیب با حرکات دیگر همچون پنجه[1] و پاشنه[2] و ... قابل اجرا می باشد.

پیش تمرین ها:

این ترفند از تکرار دو حرکت کریس کراس رو به جلو و کریس کراس رو به عقب تشکیل شده است، پس ابتدا آنها را به خوبی تمرین کنید.

برای رفتن به حالت ضربدری حرکت کریس کراس فوروارد و بکوارد می‌بایست زانوها خم و محل اتصال ساق پا با زبانه اسکیت پُر شود و همچنین همزمان با ضربدری شدن اسکیت ها از مچ بر روی لبه های بیرونی خم شده و بیفتد و برای خروج از حالت ضربدری می بایست زانو ها صاف شده و محل اتصال ساق پا با زبانه اسکیت خالی شده و لبه ها به حالت مرکزی[3] در بیاید.

پس از تسلط کافی بر روی کریس کراس ها در حرکت رو به جلو و رو به عقب تنها کافی است که یک کریس کراس فوروارد و بعد یک کریس کراس بکوارد را به صورت متناوب اجرا کنید و ترفند کریزی خود را شکل دهید.

حالا می توانید این حرکت را توسعه دهید؛

آنرا بر روی مانع و به صورت رفت و برگشت انجام دهید (هم با جلو بودن پای راست و هم با جلو بودن پای چپ یعنی دو حالت)؛
میتوان با اضافه کردن پیوت ها یا همان پرگارها(وُلت) اجرای بر روی یک مانع کریزی را به صورت کریزی در حال چرخش بر روی یک مانع در آورد؛آنرا بر روی یک خط صاف از موانع انجام دهید(ورود از سمت چپ موانع و شروع با کریس کراس فوروارد پای چپ و یا شروع از سمت راست موانع و شروع با کریس کراس فوروارد پای راست)؛

الگوی حرکت به شکل زیگزاگ است؛میتوان آنرا بر روی یک دایره به صورت عقربه گرد و یا خلاف عقربه گرد انجام داد؛میتوان با افزودن پاشنه های اختصاصی در انتهای کریس کراس فوروارد و وقتی که بر روی شکل پای هفت هستیم و همچنین افزودن پنجه های اختصاصی در انتهای کریس کراس بکوارد که بر روی شکل پای هشت هستیم آنرا به رویال کریزی[4] تبدیل کنیم؛فیلم آموزش نائومی گریگ با تاکید بر اجرای پیوُت (محورها یا پرگارها ) در بین موانع
چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

استفاده از نقاط موثر شانه ای و لگنی را فراموش نکنید.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)[1] toe

[2] heel

[3] central

[4] royal crazy