عنوان:

Crazy leg

کریزی لِگ

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. برای اجرای این حرکت می بایست با مفاهیمی مثل سویزل و کات در حرکت رو به عقب وایجاد لبه های داخلی وگردش آن بر روی هر دو پای راست و چپ به خوبی آشنا باشید.

توضیحات:

این حرکت بر روی یک یا دو مانع، بدون مانع و در ترکیب با پنجه و پاشنه به صورت بسیار پیشرفته و یا حتی به صورت دایره ای قابل اجرا می باشد.

فیلم آموزش ابتدائی تا پیشرفته (اجرا در دایره)پیش تمرین ها:

  1. سویزل در حرکت رو به عقب را تمرین کنید.
  2. کات بر روی پای راست و چپ در حرکت رو به عقب را تمرین کنید.
  3. لبه های داخلی مقدماتی بر روی پای راست و چپ در حرکت رو به عقب را تمرین کنید.
  4. گردش (تِرن) به راست و چپ را با فشارهای مناسب (پوش) بر روی لبه ها به حرکت کات اضافه کنید.
  5. استفاده از نقاط موثر مثل خم کردن به موقع زانو و گردش به موقع لگن و شانه ها را فراموش نکنید.
  6. سپس سویزل رو به عقب را بر روی یک مانع به صورت رفت و برگشت انجام دهید.
  7. پیوت پنجه باز در حرکت رو به عقب را به صورت متناوب به سویزل خود بیفزایید.
  8. استفاده از پیوت و بکار بردن فشار بر روی لبه داخلی پای غیر پیوت را پر رنگتر اجرا کنید.
  9. با پیوت شکلی شبیه به مخروط را پیرامون مانع خود شکل بدهید.
  10. می توان با قوی تر اجرا کردن پیوت در یک پا و بیشتر کردن زمان برای باقی ماندن در پوش پای غیر پیوت در جهت دلخواه چرخش به وجود آورد. (عقربه گرد با اجرای قوی تر پنجه چپ و خلاف عقربه گرد با اجرای قوی تر بر روی پنجه راست)

  

با افزودن و اجرای همین حرکت بر روی پنجه و پاشنه می توانید سطوح پیشرفته تری از آن را به نمایش بگذارید.
نمونه ای از اجرای فانتزی حرکت توسط دو نفر بر روی یک مانع
چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

استفاده از نقاط موثر شانه ای و لگنی را فراموش نکنید.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)