عنوان:

Italian

ایتالین

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر‌خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. همچنین می بایست با مفاهیمی مثل کریس کِراس در حرکت رو به عقب وایجاد لبه های داخلی و خارجی بر روی هر دو پای راست و چپ و چارلی ریوِرز(معکوس) به خوبی آشنا باشید.

توضیحات:

این حرکت در خط و با الگویی سیم تلفنی در جهت عقربه های ساعت و یا خلاف عقربه ساعت اجرا می شود، که ما در اینجا به منظور یکسان‌سازی آموزش آنرا در جهت خلاف عقربه‌های ساعت آموزش می‌دهیم.

پیش تمرین ها:

این ترفند از ترکیب دو حرکت کریس کِراس بکوارد پای راست و چارلی ریوِرز تشکیل می‌گردد.

مانع اول: کریس کراس راست بکوارد با زانوهای صافتر (پای سمت جهت یعنی پای راست کمی از زانو خم میشود تا ضربدری شدن و ورود به کریس کِراس و به دنبال آن ورود به چارلی معکوس راحتر انجام شود.)

مانع دوم: چارلی معکوس پای چپ آنقدر ادامه پیدا می کند تا به شکل وی پاها در بین مانع دو و سه برسیم.

مانع سوم: تکرار کریس کِراس
 

فیلم آموزش نائومی گریگ با تاکید بر اجرای پیوُت (محورها یا پرگارها ) در بین موانع

 چند نکته را توجه داشته باشید:

آزاد، باز بودن و تاب دست راست و چپ به صورتی‌که اجرای الگوی پاها با دست هم در حال انجام است می‌تواند به سهولت کار کمک کند.

در میانه راه تبدیل کریس کِراس به چارلی ریوِرز از خم شدن زانوها توام با ایجاد لبه های بیرون بر روی هر دو اسکیت استفاده کنید و کمی بر روی زانوها بنشینید و هنگام خروج از چارلی ریوِرز و قرار گرفتن به شکل پارالل یا وی در بین مانع دوم و سوم از صاف شدن زانوها بهره بگیرید.

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

استفاده از نقاط موثر شانه ای و لگنی را فراموش نکنید.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)