عنوان:

Mega

مِگا

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته و زمان مناسب برای اسکیت‌سواری را طی کرده باشید. در این حرکت می‌بایست با حرکت نِلسون رو به جلو و نِلسون رو به عقب و همچنین آناتومی بدن و بیومکانیک حرکت آن به خوبی آشنا باشید.

توضیحات:

این ترفند از ترکیب چهار حرکت شکل می‌گیرد.

شکل مقدماتی

{شکل هفت پشت مانع یک، بین مانع یک و دو استرول چپ، شکل هشت مانع دو، بین مانع دو و سه اور چپ، تکرار}

  1. ایستادن به شکل وی قبل از مانع اول
  2. استرول چپ بر روی مانع اول
  3. اُوِر چپ بر روی مانع دوم
  4. ایستادن به شکل وی بین مانع دوم و سوم
  5. تکرار

 


شکل پیشرفته

  1. ایستادن به شکل وی قبل از مانع اول
  2. نِلسون رو به جلو از سمت راست بدن بر روی مانع اول
  3. نِلسون رو به عقب از سمت راست بدن بر روی مانع دوم
  4. ایستادن به شکل وی بین مانع دوم و سوم
  5. تکرار

در حالت پیشرفته‌تر از اجرای حرکت در محل تغییر هر یک از مراحل جهشی کوچک هم خواهیم داشت.

فیلمهای آموزش نائومی برای اجرای حرکت مگا
 

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

از دستان باز همراستای شانه‌ها و اجرای حرکت بالاتنه در الگوی پاها استفاده کنید، طوری که انگار با بالاتنه هم در حال اجرای حرکت می‌باشید.

در گشتاور صفحات شانه‌ای، لگنی و زانویی دقت و هماهنگی لازم را مدنظر قرار دهید.

در اجرای این حرکت جابه‌جائی لگن به سمت راست و چپ و حرکت دست خلاف پاها نقش موثری ایفا می‌کند.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید. مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید و یا محورها را ابتدا به شکل ساده و بر روی پای راست و چپ در حرکت رو به جلو و عقب به صورت جداگانه تمرین کنید.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)