عنوان:

Forward Nelson Cross

Or

Nelson snake forward

Backward Nelson Cross

Or

Nelson snake backward

Reverse Nelson Cross

Or

Nelson Transfer Back (X-Back)

 

کراس نلسون فوروارد (نلسون اِسنک رو به جلو)

کراس نلسون بکوارد (نلسون اِسنک رو به عقب)

کراس نلسون معکوس (نلسون با انتقال به عقب یا ایکس بک)

 

سطح:

اول

 

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. یازده سر خوردن یا حالت آماده سازی (پارالل-صلیب- یا بدنی شبیه به تی بزرگ انگلیسی) در حالت فوروارد و بکوارد را آموخته باشید. آناتومی بدن و بیومکانیک حرکاتی مانند سویزل یا سِمی کراس و سیزر اسنک و فیش را به خوبی شناخته باشید و با مفهوم پاشنه محوری و پنجه محوری و همچنین لبه های اسکیت در سطح مقدماتی آشنا باشید.

از آنجا که پایه این حرکات شبیه به هم است، توضیحات هرسه حرکت را با هم ارائه می کنیم.

 

توضیحات عمومی:

ابتدا مسیر حرکتی و موانع را خوب شناسایی کنید.

بر روی خطوط صاف و بدون مانع استایل آن را تمرین کنید.

برای نگاه کردن به مسیر حرکت و یا موانع از خم کردن گردن و نه شانه و کمر استفاده کنید.

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

میتوانید از گچ برای طراحی الگو و مسیر حرکتی در بین موانع استفاده کنید تا مفاهیم بیومکانیک حرکت را بهتر متوجه شوید.

توجه داشته باشید که هرچه در سطوح فری استایل پیشرفت میکنیم به اهمیت فراگیری اصول پایه ای و حرکات مقدماتی پی می بریم.

نقاط شکست هر پاره خط و یا قله های زیگزاگ محل تغییر جهت و نوع حرکت است که بهتر است با توجه به قاعده گردشها ابتدا نقاط بالایی بدن و سپس نقاط پایینی بدن را در آن مسیر قرار بدهیم.

حرکات رشته فری استایل در واقع تکرار متناوب یک، دو، سه و یا n  حرکت میباشد.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید.

از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام قسمت ها استفاده کنید.

 

توضیحات اختصاصی:
فیلم آموزش نائومی گریگ با تاکید بر v گردان در بین موانعکراس نلسون فوروارد (نلسون اِسنک رو به جلو)

ورود از چپ بدن به سمت جلو

پای چپ در بین موانع با الگوی مارپیچ حرکت می کند.

برای نزدیک شدن پنجه پای چپ به خط مرکزی موانع در الگوی مارپیچ خود، پای راست را از سمت پاشنه با وزن بر روی پنچه پای راست با شکل هفت به سمت پاشنه پای چپ می کشیم

و

برای دور شدن پنجه پای چپ از خط مرکزی موانع در الگوی مارپیچ، پای راست را بلافاصله بلند کرده و مچ پای راست را در هوا به سمت راست می چرخانیم و با وزن بر روی پنجه و کمی لبه بیرونی، پای راست را از کنار پاشنه پای چپی که در حال دور شدن از خط مرکزی موانع است به بیرون سُر می دهیم.
فیلم آموزش نائومی گریگ با تاکید بر v گردان در بین موانعکراس نلسون بکوارد (نلسون اِسنک رو به عقب)

ورود از راست بدن به سمت عقب

پای چپ در بین موانع با الگوی مارپیچ حرکت می کند.

برای نزدیک شدن پاشنه پای چپ به خط مرکزی موانع در الگوی مارپیچ خود، پای راست را با وزن بر روی پنجه به سمت عقب می کشیم

و

برای دور شدن پاشنه پای چپ از خط مرکزی موانع در الگوی مارپیچ، پای راست را بلافاصله بلند کرده و مچ پای راست را در هوا به سمت راست می چرخانیم و با وزن بر روی پنجه و کمی لبه داخلی، پای راست را به شکل هفت از کنار پاشنه پای چپ که در حال دور شدن از خط مرکزی موانع است به بیرون سُر می دهیم.
کراس نلسون معکوس (نلسون با انتقال به عقب یا ایکس بک)

ورود از چپ بدن به سمت عقب

پای چپ در بین موانع با الگوی مارپیچ حرکت می کند.

برای دور شدن پاشنه پای چپ از خط مرکزی موانع در الگوی مارپیچ، پای راست را با وزن بر روی پنجه و کمی لبه بیرونی از کنار پنجه پای چپ که در حال دور شدن از خط مرکزی موانع است به بیرون می کشیم

و

برای نزدیک شدن پاشنه پای چپ به خط مرکزی موانع در الگوی مارپیچ، پای راست را بلافاصله بلند کرده و پنجه پای راست را به شکل هشت از کنار پنجه پای چپ که در حال نزدیک شدن به خط مرکزی موانع است به داخل خط مرکزی موانع سُر می دهیم.

 

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)