عنوان:

Stroll & double crazy {kickback(forward)-cutback(backward)}

اِسترول و دابل کریزی (کیک بَک در حالت رو به جلو – کات بَک در حالت رو به عقب)

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته و زمان مناسب جهت اسکیت‌سواری را طی کرده باشید. همچنین می‌بایست با مفاهیم چهار جهت کریس کراس و مفاهیم مرتبط با سویزل و کات و لبه های داخلی و خارجی نیز آشنا باشید.

توضیحات:

حرکت دابل کریزی بر روی یک مانع و یا یک خط از موانع با الگوی زیگزاگ و بدون مانع و در یک خط مستقیم با الگوی خطی و یا زیگزاگ در حرکت رو به جلو و رو به عقب قابل اجرا می‌باشد.

الگو و فیلم دابل کریزی فوروارد یا کیک بَک

الگو و فیلم دابل کریزی بکوارد یا کات بَک

 

فرق بین استرول و دابل کریزی در این است که در دابل کریزی همیشه پا بر روی زمین است ولی در استرول پا بلند میشود و در اجرای نقطه ای هر دو تلاش میشود بالاتنه ثابت و حرکت از صفحه لگنی به سمت چپ و راست بچرخد و نیمدایره‌های پای تکیه‌گاه از فشار صفحه لگنی ایجاد شود که در دابل کریزی پیوت پنجه و گشتاور پاشنه پای پیوت به بیرون به‌طور همزمان به تشکیل گردش نیمدایره‌ای اسکیتی که بر روی زمین قرار گرفته در خلاف جهت حرکت پاشنه اسکیت پیوت کمک می‌کند.

حرکت استرول نیز در یک خط صاف بدون مانع و یا خط صاف با مانع و با الگوی خطی و یا زیگزاگ در حرکت رو به جلو و رو به عقب {در این حالت هنگام حرکت رو به عقب پا از جلو با یک نیمدایره به پشت پای دیگر میرود} قابل اجرا می‌باشد.

فیلم استرول فوروارد

فیلم استرول بکوارد

فیلم استرول فوروارد (نوآمی)

فیلم‌های اجرای بر روی یک مانع

بکوارد استرول (نوآمی)

فوروارد استرول (نوآمی)

دابل کریزی فوروارد

مراحل استرول:

ابتدا بدون مانع و با الگوی خطی تمرین کنید.

از آماده سازی پارالل شکل شروع می کنیم.

یکی از اسکیت‌ها به جلو کشیده شده و اسکیت دیگر در پشت آن قرار می‌گیرد. (دراین حالت یعنی حالت ضربدری زانوها خم و اسکیت‌ها بر روی لبه بیرونی قرار دارند.)

همزمان با خالی شدن ساق پا و صاف شدن زانو، پای جلویی از حالت ضربدری خارج شده و با یک چرخش نیمدایره‌ای شبیه به دی بزرگ انگلیسی به پشت پای دیگر رفته و دوباره با ضربدری شدن پا، زانو خم و ساق پا و زبانه اسکیت پر می‌شود.

همین روند در اجرای استرول رو به جلو تکرار می‌گردد.

در اجرای زیگزاگ بر روی مانع، جهت ورود به مانع تعیین کننده نوع استرول خواهد بود. {به عنوان مثال وقتی از سمت چپ بدن خود به موانع ورود میکنیم مانع اول را با استرول چپ انجام می‌دهیم (یعنی پای راست تکیه گاه در کنار مانع و پای چپ از پشت پای راست به حالت ضربدری در کنار مانع قرار میگیرد)}

در ادامه تا نقطه قله زیگزاگ سر خورده و همزمان با گردش کم بالاتنه و گردش بیشتر نیم تنه پائینی از دو نقطه لگنی، پای چپ را به صورت یک هلال به سمت چپ سُر داده و همزمان با قرار گرفتن پای چپ در کنار مانع دوم، پای راست را بلند کرده و با گرداندن پای راست استرول راست را بر روی مانع دوم زده و تا قله بعد سُر میخوریم.

این کار را به صورت متناوب تکرار می‌کنیم.

 

اجرای دابل کریزی نیز شبیه به استرول می‌باشد با این تفاوت که انجام تغییر جهت در قله‌های حرکت زیگزاگ کمی ملموس‌تر و با ایجاد محور پنجه‌ای و گردش پاشنه به بیرون پای جلویی در حالت ضربدری به منظور گردش راحتر لگن و بدن و پای زیرین یا عقبی انجام می‌شود.

تفاوت دیگر در آنجا است که  اجرای دابل کریزی بر روی تک تک موانع است (یعنی هر خط زیگزاگ بر روی یک مانع و توسط یک پا) اما در استرول از هر جهتی که ورود پیدا کنیم در ادامه تمام جهات موازی با آن جهت را از روی مانع رد می‌شویم و جهات دیگر را از بین دو مانع رد می‌شویم.

 

چند نکته را توجه داشته باشید:

خم بودن زانو و ایجاد لبه های بیرونی در سر خوردن به شکل استرول کمک می‌کند.

بلند شدن از روی فاصله ساق پا و صاف شدن زانوها برای ایجاد گردش دو نقطه لگنی و پای تکیه گاه (جلو) موثر است.

برای ایجاد الگوی زیگزاگ دو نقطه لگنی گشتاوری بیشتر از دو نقطه شانه ای ایجاد می‌کند و بالاتنه بیشتر حالت عمود و منصف بودن خود نسبت به مسیر را حفظ می‌نماید.

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

استفاده از نقاط موثر شانه ای و لگنی را فراموش نکنید.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)