عنوان:

double toe cross

or

toe toe cross

دابل تو کراس یا تو تو کراس

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته و زمان مناسب برای اسکیت‌سواری را طی کرده باشید. در این حرکت می‌بایست با حرکات سیزر، مونو لاین، اسنک، کریس کراس فوروارد و بکوارد همچنین آناتومی بدن در بیومکانیک حرکات مذکور به خوبی آشنا باشید.

ترفندهای فری استایل-کریس کراس

توضیحات:

الگوی حرکت به صورت کراس است.

این حرکت در چهار حالت اجرا می‌شود.

دابل تو کراس یا تو تو کراس رو به جلوی پای راست و پای چپ


دابل تو کراس یا تو تو کراس رو به عقب پای راست و پای چپ 

 

حرکت به صورت کامل پنجه محور و پاشنه حرکت است.

ابتدا باید بر روی تمریناتی مثل ایستادن بر روی تو تو و جابجایی پاشنه‌ها و کمی استفاده از لبه‌های داخلی و خارجی برای تسهیل اجرا در حالت درجا، تو تو مونو لاین و تو تو اسنک در چهار حالت (پای راست و پای چپ سیزر فوروارد، پای چپ و پای راست سیزر بکوارد) به خوبی تمرین و تسلط کافی برای اجرای آن را به دست بیاورید.

پس از تمرین بر روی حرکات پایه و مقدماتی و پیش‌نیاز، بار دیگر در کنار میله آموزشی حرکت را به صورت ایستا و بلند شدن بر روی پنجه‌ها اجرا کنید و با جابجایی پاشنه‌ها به صورت بال زدن پروانه‌ای حالت کراس آن را به وجود بیاورید.

پس از تسلط کافی بر روی موارد بالا حرکت را در مسیر مستقیم و صاف امتحان کنید.

 

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

از دستان باز همراستای شانه‌ها و اجرای حرکت بالاتنه در الگوی پاها استفاده کنید، طوری که انگار با بالاتنه هم در حال اجرای حرکت می‌باشید. توجه داشته باشید در هر دو جهت رو به جلو و رو به عقب دستها به طرفین قرار می‌گیرد و در حالت رو به عقب با چرخاندن سر از گردن به پشت نگاه خواهیم کرد.

در گشتاور صفحات شانه‌ای، لگنی و زانویی دقت و هماهنگی لازم را مدنظر قرار دهید تا دچار تکان و نوسان نشود.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر و افزایش تدریجی درجه سختی (بدون مانع و بعد با مانع) هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید. مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید و یا محورها را ابتدا به شکل ساده و بر روی پای راست و چپ در حرکت رو به جلو و عقب به صورت جداگانه تمرین کنید و یا با ترسیم الگوها عملکرد عصب و عضله را تسهیل نمایید.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)