دوره‌ی آموزش مبتنی بر چابکی برای توسعه ورزشی در هر فصل مورد نیاز است.

اگر شما می‌خواهید آموزشی مانند آقای لایسچک را داشته باشید نیازی به بیرون رفتن و خرید ابزاری همچون نربان را نخواهید داشت.

او نشان میدهد که به سادگی و با قراردادن 12 قطعه نوار چسب در مسیری زیگزاگ و با فواصل 3 یا بیشتر از 3 فوت می‌توان این کار را انجام داد.

ایستادن بر روی پای راست در اولین محل علامتگذاری شده، روبروی مسیر سمت پای راست، تغییر زاویه و رفتن بر روی پای چپ و پشت سر گذاشتن 3 فوت از مسیر.

پرش و چرخش 180 درجه در هوا چرخش در جهت پای خم شده، فرود بر ​​روی محل علامتگذاری شده بعدی و پای راست خود. (هدف از این فرود آن است که شما دوباره در مسیر حرکت قرار بگیرید).

سپس پرش و چرخش و فرود در محل علامتگذاری شده سوم، در یک دوره کامل انجام دهید. جای پاها را بعد از هر مجموعه عوض کنید.

برای هر پا سه مجموعه (ست) انجام دهید.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link