دلایل ایجاد درد در پاشنه پای اسکیت‌سواران

کشیدگی و آسیب پلانتر فاسیا (التهاب رباط کف پا) اسکیت‌سواران

وجود خار پاشنه یا خار استخوان پا اسکیت‌سواران

التهاب تاندون آشیل (تاندونیت تعیین) اسکیت‌سواران

سایر آسیب دیدگی‌های ناشی از فشار و ضربه به پاشنه پای اسکیت‌سواران

آرتروز اسکیت‌سواران

آسیب به عصب پاشنه اسکیت‌سواران

درون‌گردشی یا برون‌گردشی پای اسکیت‌سواران

دلایل تشدید کننده درد در پاشنه پای اسکیت‌سواران

صاف بودن یا قوس بیش از حد کف پا اسکیت‌سواران

چاقی اسکیت‌سواران

تمرینات اسکیتی با فشار و ضربه مستمر بر پاشنه پا اسکیت‌سواران

اسکیت‌سواری طولانی مدت اسکیت‌سواران

استفاده از اسکیت نامناسب

آسیب‌های قدیمی اسکیت‌سواران

کاهش چربی پیرامون پاشنه پا اسکیت‌سواران

درمان درد در پاشنه پای اسکیت‌سواران

استراحت

پا برهنه راه نرفتن

استفاده از اسکیت مناسب

استفاده از کفی مناسب برای اسکیت

استفاده از داروهای کاهش دهنده درد غیر استروئیدی

فیزیوتراپی

یخ درمانی با بازه‌های 15 دقیقه

 

تمریناتی که به بهبود در پاشنه پا در اسکیت‌سواری کمک می‌کند؛

1.کشش عضلات پشت ساق پا با 3 اجرای 15 تا 30 ثانیه‌ای برای پای راست و 3 اجرای 15 تا 30 ثانیه‌ای برای پای چپ

2. حرکت دورانی اجسام استوانه‌ای همچون بطری یا قوطی به مدت 60 ثانیه بر روی هر پا

3. کشش انگشت شست پا و نگهداشتن حالت کشش به مدت 15 تا 30 ثانیه‌ای برای پای راست و 15 تا 30 ثانیه‌ای برای پای چپ

4. کشش با قرادادن حوله بین قوس پا با 3 اجرای 15 تا 30 ثانیه‌ای برای پای راست و 3 اجرای 15 تا 30 ثانیه‌ای برای پای چپ

5. کشش پشت پا در حالت نشسته با 3 اجرای 15 تا 30 ثانیه‌ای

6. کشش ماهیچه ساق پا با رفتن به روی پله حالت کشش به مدت 15 تا 30 ثانیه‌ای برای پای راست و 15 تا 30 ثانیه‌ای برای پای چپ

7.  گرفتن حوله با پنجه پا

8. کشش پشت ساق با کمک دیواره

9. اسکوات چسبیده به دیوار و بلند کردن پاشنه 3 سِت 8 تا 12 تایی بر روی هر دو پا.

 

درد کف پا در هنگام اسکیت‌سواری

تاول پای اسکیت‌سوار در اسکیت‌سواری

تمرینات بهبود آسیب mcl در اسکیت‌سواری

تقویت عضلات داخلی پای اسکیت‌آموزان مبتدی

مربی! بعد از اسکیت‌سواری تمام عضلات پام درد میکنه!

تمرینات بدون اسکیت تقویت مچ پای اسکیت‌سوار برای اسکیت‌سواری

عوارض ناشی از فشار بیش از حد بر روی چرخ‌های اسکیت و استمرار درد در یک نقطه از پا

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link