در این درس مروری بر توقف کردن امن را یاد می‌گیریم. این کار را تحت نظارت یک مربی دارای گواهینامه و همراه با لوازم ایمنی همچون مچبند، آرنجبند و زانوبند و کلاه انجام دهید.Step 1: The "Ready" Position

گام اول: موقعیت آماده

در حالت آماده اسکیت خود را چند اینچ از هم جدا، موازی و به طرف جلو قرار دهید. زانوها خم می‌شوند، پشت خود را راست و دستهایتان در مقابل امتداد دیدتان باشد. 

درست است که شما برای حفظ تعادل کمی خود را به طرف جلو خم میکنید، اما به خاطر داشته باشید که در نهایت شما می‌خواهید بیشتر وزن خود را به پشت ترمز و نه در مقابل بیندازید. 

بسیار مهم است که دست‌ها را رو به جلو نگهدارید. به دو دلیل:

1) جلوگیری از افتادن به عقب و

2) حفظ شما در صورت افتادن به سمت جلو

 

Step 2: Roll your braking foot forward


گام دوم: سر دادن پای ترمزدار به سمت جلو

اگر شما قد بلند یا به خصوص دارای پاهای بلند باشید برای جلوگیری از به عقب افتادن باید پای بدون ترمز خود را هم کمی به عقب سر دهید(اما تنها یک یا دو اینچ)

اصرار برای به کار بردن ترمز در پای راست به دلیل این است که توقف با آن نیروی زیادی نمی‌خواهد و خیلی سریع قابل استفاده است.

 

Step 3: Raise the toe of your braking skate


گام سوم: بالا بردن پنجه پای ترمزدار

مقدار لازم برای بالا آوردن پنجه پا در ابتدای امر به فاصله ترمز از زمین بستگی دارد. اگر ترمز شما مجهز به سیستم ABT باشد نیازی به این مرحله نیست. زیرا باید در به کارگیری ترمز مجهز به سیستم  ABT پای دارای ترمز خود را به سمت جلو بکشید.


Common Braking Mistakes


اشتباهات معمول در ترمز 


Not bending your knees enough


  
خم شدن زانوها به اندازه کافی نیست

مسأله: اگر زانوهای شما به اندازه کافی خم نباشد، ترمز ناکارآمد شده و شما کم تعادل و ناپایدار می‌شوید.

راه حل: زانوهای خود را قفل نکنید. در عوض، آنها را کمی خم نگهدارید.

خم کردن زانوها، به دو علت است:

مرکز ثقل بدن را پایین می‌آورد (در نتیجه پایداری و تعادل شما افزایش میابد) و اجازه می‌دهد تا اسکیت ترمز به خوبی در مقابل اسکیت دیگر بر روی زمین کشیده شود.

 

Leaning too far forward

تکیه بیش از حد رو به جلو 

مسأله: اگر شما خود را به جلو خم کنید ترمز کار نخواهد کرد. با خم شدن به جلو، وزن شما بر روی ترمز پاشنه قرار نمی‌گیرد (و یا بدتر از آن، در جلو قرار می‌گیرد). 

راه حل: به جای خم شدن به جلو، شما باید پشت خود را نسبتاً مستقیم نگه دارید و فقط در قسمت انتهایی بدن خود را به زمین نزدیکتر کنید. وزن شما باید کمی پشت ترمز پاشنه‌تان متمرکز شود.

نکته: نگاه به پایین نباشد، نگاه به جلو است.

من اغلب به افراد میگم زانو را به جلو خم کنید ولی آنها خودشان را به جلو خم می‌کنند. به عنوان یک تجربه، هر بار که میگم: زانوهای خود را خم کنید بدون درنگ و فاصله میگویم: زانوهاتو خم کن! خودت را به جلو خم نکن!

تو یک اسکیت‌باز هستی و نه سوپرمن!

Not scissoring your legs sufficiently

 

برش پاها به اندازه کافی نباشد

مسأله: اگر برش پاهای شما کافی نباشد، شما متمایل به جلو و یا عقب می‌شوید. ("قیچی یا برش" به معنای سرخوردن یا لغزش پای ترمز به جلو و پای دیگر به عقب است، که شبیه به حرکت ساخته شده توسط باز شدن تیغه قیچی می‌باشد.) 

راه حل: از بلند کردن زود هنگام پای ترمز که به جلو می‌رود  (و در نتیجه درگیر شدن زود هنگام ترمز) خودداری کنید. شما ممکن است مجبور شوید زانوهای خود را خم کنید که در پایین بمانید.


پس از ایجاد سیزر در پاها، پاشنه اسکیت ترمزدار خود را باید در حدود 6 اینچ در مقابل پای دیگر بدون ترمز قرار دهید. این به شما ثبات می‌دهد، به اندازه یک چرخ (با یک چرخ در جلوی چرخ دیگر)

 

Leaning on the non-braking skate


تکیه و تمایل بر روی اسکیت بدون ترمز 

مسأله: اگر شما وزن خود را بیش از حد بر روی اسکیت بدون ترمز بیندازید به جای ترمز پای چپ عقب آمده و شما رو به سمت چپ منحرف می‌کند به جای آنکه متوقف بشید.

راه حل: بیشتر وزن خود را بر روی پایی که اسکیت ترمزدار دارد بیندازید. افراد مبتدی به طور طبیعی طریقه انداختن وزن بر روی پای دارای ترمز را پیدا می‌کنند، آنهم زمانی که احساس کنند برای توقف باید ترمز خود را به سمت جلو بر روی زمین بکشند. یکی از بزرگترین چالشها در یادگیری و استفاده از ترمز پاشنه شامل انداختن وزن بر روی لقمه ترمز اسکیت ترمزدار است. احساسی شبیه به در آغوش گرفتن، اسکیت ترمز‌دار شما می‌تواند و باید وزن را بر روی خود نگهدارد.

برای اطمینان از اینکه وزن بر روی ترمز پای اسکیت ترمزدار قرار گرفته است دقت کنید که پای شروع کننده به سمت چپ و راست نلغزد و تقریبا در یک خط مستقیم حرکت کند.

Planting your feet too wide

باز قرار دادن بیش از حد پاها 

مسأله: اگر شما پاهای خود را بیش از حد باز کنید نمی‌توانید وزن را در محل مناسب و بر روی اسکیت ترمز‌دار قرار دهید. 

راه حل: پاهای خود را باز نکنید. این شما را بی‌ثبات می‌سازد. در عوض، قرار دادن اسکیت‌ها در کنار و نزدیک هم باعث می‌شود که تعادل شما مثل ایستادن بر روی یک تخته باریک افزایش یابد. برای اطمینان از اینکه وزن در پشت اسکیت ترمز باقی می‌ماند، به‌هنگام سر دادن پای ترمزدار به جلو آن را بر روی خطی باریک نگهدارید و مطمئن باشید که واقعا به جلو حرکت می‌کند و نه به کنار چپ و راست و در نهایت پاها باید در یک خط مستقیم به اندازه همان تخته باریک قرار گیرد.

هشدار ایمنی:

تحت هیچ شرایطی این ترفند را بدون لوازم ایمنی (مجبند، زانوبند، آرنجبند و کلاه) و بدون نظارت مربی دارای مدرک مربیگری انجام ندهید.

رعایت اصول بالا هم تضمینی برای جلوگیری از صدمه و بروز حادثه نیست، زیرا اسکیت ورزشی همواره به همراه خطر است و باید احتیاط را در ابتدای آن قرار داد.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link

© Link