این حرکت زیبا و جذاب یکی از تمرینات مهارتی بسیار خوب برای بهبود تعادل، چابکی و پویایی در اسکیت‌سواری به‌شمار می‌رود.

این حرکت یک مانور بسیار ساده است که هر اسکیت‌سواری با تمرین و پشتکار ظرف مدت یک یا دو ماه آنرا فرا می‌گیرد. اعتماد به‌نفس خود را حفظ کرده و در هر جلسه تمرینی بخشی از زمان خود را برای تمرین این حرکت تخصیص دهید. از زمین خوردن نترسید و همیشه به خاطر داشته باشید که زمین خوردن بخشی از اسکیت‌سواری و مسیر رشد در آن خواهد بود.

اساساً اجرای حرکت پیرامون دایره و در یک جهت مشخص (ساعت‌گرد یا پاد ساعت‌گرد) و چرخش بدن در جهت مخالف خواهد بود.

چهار حرکت پا در جهت ساعتگرد تکرار می‌گردد؛

پای چپ به جلو[4]

پای راست به جلو[5]

پای چپ به عقب[6]

پای راست به عقب[7]

این حرکت با تغییر در عوامل تشکیل دهنده اعم از؛

*توالی در اجرای گام‌ها

*چرخش ساعتگرد و پاد ساعتگرد

*قرار گرفتن هر چهار چرخ و یا صرفاً چرخش پاشنه بر روی زمین

در انواع مختلف اجرا می‌شود.

 

قسمت اول- مهارتهای اولیه[8]

چهار حرکت پا را ابتدا بر روی خط مستقیم تمرین کنید. همه می‌دانیم که اجرای حرکت اصلی دور دایره انجام خواهد شد، ولی تجربه نشان داده شروع آموزش در خط مستقیم موثر‌تر می‌باشد. همچنین استفاده از خطوط مشخص و رنگی، فراگیری این حرکت را ساده‌تر خواهد کرد.

برای شروع حرکت در جهت ساعتگرد مراحل زیر را انجام دهید؛

*اسکیت‌سواری خود را آغاز کنید و در حالت آماده‌سازی یا پارالل قرار بگیرید.

 *اسکیت پای چپ خود را در امتداد خط و رو به جلو حرکت دهید.

*حالا پای راست را از پشت پای چپ بلند کرده و در امتداد خط و رو به جلو حرک داده و وزن را به آن منتقل کنید.

*همانند یک انتقال یا تبدیل جلو به عقب[9]، پای چپ خود را با اشاره به عقب[10]، پشت پای راست و پاشنه به پاشنه قرار دهید.

*وزن را به پای چپ منتقل کرده و رو به عقب اسکیت‌سواری کنید.

*دوباره پای راست را پایین بیاورید و پای چپ را بلند کنید.[11]

*دوباره با پایین آوردن پای چپ و قراردادن آن در جلوی پای راست به اسکیت‌سواری ادامه دهید.

حالا شما اجرای حرکت بارِل رول را فرا گرفته‌اید و باید با تکرار و تمرین آنرا صیقل دهید.

نمودار اجرای بارِل رول در امتداد یک خط مستقیم

از چرخش 90 درجه‌ای بدن در هر مرحله اطمینان لازم را کسب کنید.

 

 

مرحله اول: اسکیت‌سواری رو به جلو بر روی پای چپ[12]

 

مرحله دوم: بر روی اسکیت پای راست رو به جلو[13]

 

مرحله سوم: انتقال از جلو به عقب[14]

 

مرحله چهارم: بر روی اسکیت پای چپ رو به عقب[15]

 

مرحله پنجم: اسکیت‌سواری رو به عقب بر روی پای راست و بلند کردن پای چپ[16]

 

مرحله ششم: انتقال به جلو[17]

 

حالا که یک چرخه کامل به اتمام رسید دوباره از مرحله اول و اسکیت سواری بر روی اسکیت پای چپ در حرکت رو به جلو تکرار را آغاز می‌کنید.

 

 قسمت دوم- توضیحات اجرای متناوب (یک دور کامل)

بعد از کسب آمادگی کامل و اعتماد به نفس در اجرای حرکت بر روی خط مستقیم به سراغ دایره و اجرای حرکت به صورت منحنی بروید.

 

الگو

یکی از راهها آن است که دایره را به صورت یک چند ضلعی با خطوط مستقیم در نظر بگیرید و مماس با دایره حرکت کنید.

به عنوان مثال چرخش بدن در حالت ساعتگرد؛

پای چپ رو به جلو بر روی لبه داخلی[18]

پای راست رو به جلو بر روی لبه خارجی[19]

پای چپ رو به عقب بر روی لبه خارجی[20]

پای راست رو به عقب بر روی لبه داخلی[21]

در ابتدا به دنبال ایجاد دوایر یکنواخت و دقیق نباشید. بلکه صرفاً به دنبال قرار گرفتن صحیح الگوی پا و چرخشهای متناوب خود باشید.

الگوی پاها در چرخش به دور دایره و ایجاد خطوط صاف مماس بر محیط دایره همچون یک چند ضلعی

 

 قسمت سوم ترفندهای سرعت دادن و اجرای روان بارل رول

اجرای روان؛

تا جائیکه می‌توانید زانوهای خود را خم کنید. (نوک زانوها به اندازه نوک اسکیتها خم باشد)

به پاهای خود نگاه نکنید.

در ابتدا با سُرخوردن‌های کوچک به اجرای حرکت بپردازید و سپس با کسب اعتماد به نفس آنها را بلندتر و طولانی‌تر کنید.

اجرای سریع؛

چرخش شانه‌ها را با سرعتی ثابت و منطبق با چرخش پا اجرا کنید.

در گردش سریعتر باید پاها را نیز سریعتر حرکت دهید و به یاد داشته باشید که حرکت بارل رول یک حرکت پویا است و برای آنکه زیبا به نظر برسد می‌بایست آنرا به سرعت اجرا کنید.

اجرای حرکات کوتاه پا به سرعت بیشتر شما کمک می‌کند.

شانه بیرونی را بالا و شانه داخلی خود را کمی پایین نگهدارید.

این تمرین را بر روی هر دو جهت فرا بگیرید. نکته جلب آنجاست که وقتی شما ساعتگرد می‌چرخید بر روی دایره پاد ساعتگرد حرکت می‌کنید و بالعکس. این موضوع به بهبود مهارتهای تعادلی و کنترلی شما کمک شایانی خواهد کرد.

 

سلب مسئولیت[22]

اسکیت‌سواری پتانسیل یک ورزش پرخطر را دارا می‌باشد، پس شرکت‌کنندگان در آن باید خطرات ناشی از حوادث را بپذیرند. اگر نمی‌خواهید حرکتی را یاد بگیرید، برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی از اجرای آن خودداری کنید و یا مسئولیت محافظت و ایمن نگهداشتن خود را بپذیرید.

 

 

ترفندهای فری استایل-کریزی سان

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link

© Link[1] Barrel Roll

[2] the windmill

[3] Drunken Man

[4] Left foot forward

[5] right foot forward

[6] left foot backward

[7] right foot backward

[8] Initial Skills

[9] front to back transition or mohawk

[10] pointing backward

[11] Put your right foot down, and lift your left foot up

[12] Skating forward on left foot

[13] Skate forward on right foot

[14] Transition front to back

[15] Skate backwards on left foot

[16] Skate backwards on your right foot, lifting your left foot

[17] Transition forwards

[18] Left foot forwards - on an inside edge

[19] Right foot forwards - on an outside edge

[20] Left foot backwards - on an outside edge

[21] Right foot backwards - on an inside edge

[22] Disclaimer