جواب این سوال با یه سوال دیگه معنا پیدا میکنه! اگه سرعت اسکیت ‌سواریت زیاد بشه میتونی اون سرعت رو کنترل کنی؟

برای اینکه این موضوع رو برای خودت محک بزنی میتونی از زمینهایی با شیب یک درجه تمرینات اسکیت‌سواری خودت رو شروع کنی. هرچی در شیبهای بیشتر بتونی تعادل اسکیت‌سواری خودت رو حفظ کنی به سرعت بیشتری هم دست پیدا می‌کنی.

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link