انجمن بین المللی رولر اسکیت[1] امریکا با همکاری مجموعه اِن کارِج[2] و برنامه رایگان اسکیت‌سواری، کودکان را به داشتن آمادگی جسمانی و فعالیت در 365 روز سال دعوت می‌کند و با شعار {From the Rinks to the Rings} سبک زندگی سالم و افزایش آمادگی جسمانی کودکان در هر سنی را یادآوری می‌کند.

رولر اسکیت صرفاً یکی از سرگرمی‌های محبوب مردم امریکا نیست و به نوعی سنگ بنای آینده‌ای سالم و درخشان برای کسانی است که این فعالیت هوازی را با کاربرد بیش از 640 عضله بدن به ویژه قلب انجام می‌دهند.

به همین منظورماه اکتبر به عنوان ماه رولر اسکیت[3] و اول اکتبر هر سال به عنوان روز ملی رولر اسکیت[4] در ایالات متحده امریکا تعیین شده است.

اما روز بین المللی رولر اسکیت برابر با 17 اکتبر[5] تعیین شده است.

در برخی کشورها مثل استرالیا 22 دسامبر سالروز تولد یکی از اعضای گروه رولربلید به اسم کریس ادوارز (بعنوان پدر اسکیت اینلاین)[6] بعنوان روز بین المللی اسکیت اینلاین[7] تعیین شده است.

21 ژوئن از سوی انجمن بین المللی شرکتهای اسکیت بورد[8] بعنوان روز اسکیت بورد سواری[9] و روز بین المللی اسکیت بورد[10] تعیین شده است.

 

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link

© Link

© Link

© Link

© Link

© Link

© Link

 [1] Roller Skating Association International

[2] en Courage Programs

[3] National Roller Skating Month

[4] National Roller Skating day

[5] International Roller Skating Day on October 17th

[6] Chris Edwards (inline skating father)

[7] international inline skating day

[8] International Association of Skateboard Companies (IASC)

[9] Go Skateboarding Day

[10] international skateboard day