فیلم بررسی پاک و توپ در رولر هاکی

ابتدا اجازه بدهید تا با پاک و توپ پاس بدهیم

پاک در یک خط مستقیم حرکت می کند

ولی توپ با تکان های زیاد حرکت می کند

برای دنبال کردن توپ باید مچ دست را راست تر نگهداشت

اجرای شات با توپ بهتر است اگر با نوسان های آن مشکلی نداشته باشید

شات های واقعی را تمرین کنید

میتوانید آهنگی متناسب با کاربرد آن را به کار ببرید

اما باید بدانید که اداره کردن توپ مشکل تر است

بهتر است با توجه به نوع زمین خود پاک یا توپ را انتخاب کنید

برای بازی در زمین های پارکی از پاک های نارنجی استفاده کنید

پس با توجه به سبک بازی و نوع زمین خود میتوانید از توپ، پاک مشکی یا پاک نارنجی استفاده کنید.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link