ردیابی شی‌ای

در دنیای امروز ارزیابی عینی و تجزیه و تحلیل ورزشکاران نخبه بسیار پر اهمیت است و یک سیستم منحصر به فرد، متمرکز و کاربر پسند[1] برای نظارت بر عملکرد فیزیکی و تاکتیکی بازیکنان مورد نیاز است.

سیستم اندازه گیری موقعیت محلی[2]

این سیستم می تواند داده های زمانی از عملکرد واقعی را به دست آورد و در موارد زیر بهبود ایجاد کند؛

  • بهبود عملکرد فیزیکی بازیکنان
  • بهبود بینش تاکتیکی بازیکنان
  • جلوگیری و کم شدن آسیب به بازیکنان
  • توسعه و گسترش روش های آموزشی کارآمدتر
  • ایجاد یک پرونده شخصی برای هر بازیکن

بدین ترتیب تمرینات اسکیت در رشته اسکیت هاکی (ورزش جمعی) و اسکیت سرعت (ورزش انفرادی) در سطح بالاتری انجام شده و حفظ می گردد. نظارت فردی و جمعی بر بازیکنان افزایش می یابد. تمرینات کارآمدتر شده و هر دوی بازیکنان و مربیان از عملکرد خود، داده های کافی به دست می آورند و می توانند انواع تجزیه و تحلیل های مورد نیاز را تهیه کنند.

در اسکیت سرعت با اندازه گیری دقیق موقعیت و به دست آوردن شتاب[3] و سرعت[4] اطلاعات منحصر به فردی از عملکرد اسکیت سوار سرعت به دست می آید. از جمله؛

آیا سرعت اسکیت سواران در طول مسابقه یا تمرین چگونه نوسان پیدا می کند؟

آیا سرعت اسکیت سواران در گوشه ها کم می شود یا زیاد؟

اسکیت سواران در گوشه ها چگونه حرکت کرده و این حرکت چه تاثیری بر سرعت آنها دارد؟

بهترین استراتژی سرعت چیست؟

همه این داده ها و اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل آن با کمک فیلم های دوربین گنبدی و با کیفیت HD از مسابقات و یا تمرینات به دست می آید.

 

سیستم های اطلاعاتی مربوط به ضربان قلب در مسیر های کوتاه و بلند اسکیت سرعت

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link

 [1] user-friendly

[2] Local Positioning Measurement (LPM)

[3] Acceleration

[4] speed