میشل لاوزیر کمدین خلاق کانادایی است که در یکی از نمایش‌های خیابانی خود آهنگ تورادور اثر ژرژ بیزه را با کمک اسکیت‌هایش و بطری‌های شراب چیده شده در طول یک خیابان به اجرا درآورده است.

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link