نتایج مسابقه اسکیت سرعت دختران - روز سه شنبه 1392/03/28

 

۱.سحر کاظم زاده

10.03

۲.آرزو صفری پور

11.12

۳.نازنین سماواتی

11.20

۴.یاسمن هاشمی

11.88

۵.بیتا نیکدل

12.13

۶.عسل شبرنگ

13.31

۷.سیمین کمالی

13.54

۸.آرمیتا سید آبادی

15.13

۹.عسل طهرانی

15.75

۱۰.مونا مناف پور

16.06

۱۱.دیانا خادم باشی

16.22

۱۲.آناهیتا شیرازی

16.37

۱۳.آیسان باباخانی

18.50

۱۴.دینا دانشمندی

18.56

۱۵.تینا ساعدی

21.56

۱۶.ملینا نوروزیان

23.82

 

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link