تعادل یک پا در چهار حالت ساده اجرا می‌شود.

چرخ‌سُر

تعریف: فردی که به چرخ‌سُری می‌پردازد

 

skater, roller skater

چرخ‌سُره

تعریف: کفش مخصوص چرخ‌سُری که دارای چهار چرخ است

 

skate, roller skate

کفش‌خط فلزی

تعریف: قطعه‌ای فلزی با بخشی گوِه‌ای‌شکل که روی ریل قرار می‌گیرد تا از حرکت خط‌نورد جلوگیری کند

 

track skate, skate

لغزانه چرخ

تعریف: وسیله‌ای که در هنگام قفل‌شدگی یک چرخ واگن یا لوکوموتیو باعث حرکت لغزشی روان آن بر روی ریل حرکتی می‌شود

 

Wheel skate

یخ‌سُر

تعریف: فردی که به ورزش یخ‌سُری می‌پردازد

 

skater, ice skater

یخ‌سُر نمایشی

تعریف: کفشی مجهز به یک تیغه عمودی در زیر کف آن، برای سُر خوردن روی یخ

 

figure skaterتهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link