1. آموزش اسکیت (کریس ادواردز)، پیام و محمد همت خواه، نشر عصر کتاب، 1380.

2. آموزش گام به گام اسکیت (میلار کم)، ندا قوسی، نشر مهر جهان، 1383.

3. مدرسه اسکیت، فتحی و تفقدی نیا، نشر عباسی، 1384.

4. سیری در ورزش اسکیت، ابوالفضل مجیدی، نشر یاز، 1384.

5. آموزش اسکیت (مارک پاول)، مجتبی سرمدی و حبیب هنری، نشر دانش افروز، 1384.

6. قوانین بازی اسکیت هاکی، رامین عتیقه چی، نشر آکادمی انقلاب، 1387.

7. اسکیت سرعتی (پابول باری)، مسعود نیکمهر، نشر سمیرا، 1388.

8. معرفی اسکیت فری استایل، خلج و مهدوی، نشر آکادمی انقلاب، 1388.

9. آموزش اسکیت برای کودکان، سوگل تاجیک، نشر قاضی، 1388.

10.آموزش حرکات پایه رشته ورزشی اسکیت (ویژه مدارس، پیستهای اسکیت و ...)، محمد براتیان اله آباد، نشر امرتات، 1390.

11. خود آموز اسکیت (برای نو آموزان)، حسن دوست محمدی، نشر پویا اندیش، 1392.

12. آموزش اسکیت پایه اصول و روشها (ویژه مدرسان، مربیان و ورزشکاران)، بهروز افضلی و حسین حیدری، نشر حتمی، 1393.

13. آموزش اسکیت سرعت (اصول پایه تا پیشرفته)، بهروز افضلی و حمیده ریاحی، نشر افضل، سال 1393.

14. صد کشش ورزشی ویژه اسکیت، نادر رهنما و هدیه محمدپور، نشر دانشگاه آزاد نجف آباد، 1393.

15. آشنایی با تمرینات و تکنیکها و تاکتیکهای اسکیت سرعت، جلال استادی، نشر آریا 1393.

16. کشش‌های کاربردی در اسکیت، آذر شادلو، نشر فدراسیون اسکیت، 1393.

17. اسکیت نمایشی، آذر شادلو، نشر دولتمند، 1394.

18. اسکیت هنری، فریبا فتحی، نشر صفوی راد، 1395.

19. آموزش اسکیت پایه، حسین ارجمندنیا، نشر احسان حصاری، 1395.

20. شیرین کاری با اسکیت (آناستازیا سوئن)، امیرهوشنگ اقبال‌پور، نشر بین‌المللی آبرنگ، 1395.

21. اینلاین (کتاب راهنمای شروع اسکیت در سطح متوسط- ویلیام نیلی)، مصطفی علی محمدی و بهروز افضلی، نشر حتمی، 1395.

22. آموزش مراحل مقدماتی تا پیشرفته اسکیت، مینا رئیسی، نشر برتراندیشان، 1396.

23. اسکیت، آوند گرافیک، نشر عابد، 1396.

24. هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل)، مصطفی علی محمدی، نشر حتمی، 1397.

25. تاریخچه هاکی و اسکیت در ایران و جهان، ارسلان علیجان منفرد، نشر عمیدی، 1397.

26. رولر اینلاین هاکی (آخرین قوانین و شیوه بازی با نیم نگاهی به آیس هاکی)، مصطفی علی محمدی، نشر حتمی، 1398.

27. آموزش اسکیت فری استایل (اصول پایه تا پیشرفته) به همراه ترجمه قوانین ویژه مدرسان، مربیان و ورزشکاران، بهروز افضلی بروجنی و احسان حبیب آبادی و هدا سالمی، نشر افضل، 1398.

28. علم مربیگری در اسکیت، پرمون نطقی و علی فرهپور، نشر زرنوشت، 1398.

29. موش‌های اسکیت‌باز (النور می)، محبوبه نجف‌خانی، نشر فندق، 1398.

30. نحوه یادگیری رشته ورزشی اسکیت، اسماعیل دل‌داده مهربان و سیدموسی‌الرضا حسینی و مریم وفاخواه، نشر امرتات، 1398.

31. اسکیت عمومی پایه، حسنعلی و معین مسلمان یزدی، چاپکو، 1399.

32. قوانین و مقررات جهانی اسکیت سرعت، بهروز افضلی بروجنی و محسن بهلولی زنجانی، نشر حتمی، 1399.

33. یادگیری و آموزش گام به گام اسکیت (خودآموز اسکیت)، بهروز افضلی بروجنی، نشر حتمی، 1399.

34. آموزش اسکیت سرعت روی یخ به همراه مدل استعدادپروری LTAD فیزیولوژی و علم تمرین، بهروز افضلی بروجنی، 1399.

35. آشنایی با ورزش اسکیت، صابر علیزاده، نشر سنجش و دانش، 1399

36. قوانین و مقررات اینلاین فری استایل، بهروز افضلی بروجنی و احسان حبیب آبادی، نشر حتمی، 1400

37. مجموعه قوانین و مقررات فنی اسکیت سرعت 2020، سینا سعادت ملی و احمد فرنین، نشر پلک، 1400

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link

© Link