1. هرگونه نقل و انتقال ورزشکاران و مربیان در سطح باشگاه‌ها و ادارات و سازمان‌های شرکت کننده در لیگ بایستی با عقد قرارداد صورت گیرد.

2. با توجه به اینکه ورزشکاران از بدو فعالیت ورزشی زیر نظر مربیان سازنده و هیات‌های شهرستانی و استانی تعلیم می‌بینند، این امر می‌طلبد ورزشکاران جهت خروج از هر استانی از هیات استان مبدا معرفی‌نامه بگیرند یا به عبارتی صلاحیت آنها از طرف استان مورد تائید قرار گیرد. لذا برای اینکه دریافت این معرفی‌نامه بعضاً مانعی برای حضور ورزشکاران در تیم‌های مورد علاقه آنان نشود این کار با در نظر گرفتن شرایط خاص و با نظارت عالیه فدراسیون اسکیت صورت پذیرد.

3. باشگاه‌ها هنگام تنظیم قرارداد با ورزشکاران در صورت ابهام وضع ورزشکار می‌بایست از نظر قرارداد قبلی در داخل استان، از طریق هیئت استان و در ارتباط با سایر استان‌ها از فدراسیون استعلام و سپس اقدام نمایند.

4. قرارداد باشگاه و ورزشکار می‌بایست برابر فرم‌های مربوطه در چهار نسخه تنظیم و در هیئت ثبت شود در صورتیکه هیئت اسکیت استان خود طرف قرارداد باشد، این قرارداد باید در فدراسیون اسکیت کشور نیز به ثبت برسد، یک نسخه از قرارداد نزد باشگاه خواهد ماند و سایر نسخ به ورزشکار، هیئت استان و فدراسیون اسکیت تحویل می‌شود.

5. در صورت اتمام قرارداد با باشگاه ممانعتی جهت عقد قرارداد ورزشکار با باشگاه دیگر نمی‌باشد ولی صدور کارت و مجوز فعالیت در باشگاه جدید منوط به ارائه برگ تسویه حساب از باشگاه قبلی خواهد بود.

6. شروط قرارداد بایستی از طرف باشگاه تعیین و تنظیم و به تأیید هیئت استان برسد و فدراسیون هیچگونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از غفلت در تنظیم صحیح قرارداد نخواهد داشت.

7. ورزشکاران مشمول با در دست داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون غیبت و با ذکر تاریخ اعزام، تا قبل از اعزام مجاز به شرکت در مسابقات می‌باشند.

تبصره-ورزشکارانی که در طول مدت قرارداد مشمول خدمت نظام وظیفه می‌شوند با ارئه دفترچه آماده به خدمت (بدون غیبت) می‌توانند در مسابقات شرکت نمایند.

8. در صورت عقد قراردادهای همزمان از سوی ورزشکار با چند باشگاه و عدم حل موضوع با توافق، مراتب در کمیته انضباطی طرح و باشگاه و ورزشکار ملزم به اجرای رأی نهایی کمیته انضباطی می‌باشند.

9. ورزشکارانی که در نیم فصل،  فسخ قرارداد می نمایند می توانند با سایر تیم ها قرارداد منعقد کنند.

10. مدت قرارداد و عضویت در باشگاه حداقل یک فصل می‌باشد.

11. تمدید قرارداد باشگاه‌ها با ورزشکاران بایستی درپایان مدت قرارداد انجام شود.

12. اختلاف مربوط به نقل و انتقالات جهت رسیدگی به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد.

13. نقل و انتقال مربیان و سرپرستان با فسخ قرارداد قبلی و با ثبت قرارداد جدید امکان‌پذیر می‌باشد.

14. عقد قرارداد با ورزشکاران زیر18 سال فقط با حضور قیم قانونی او در دفتر هیئت استان یا فدراسیون امکان پذیر خواهد بود.

15. چنانچه ورزشکاری در هیچ یک از رقابت‌های یک فصل شرکت نکرده باشد و قراردادی نیز با هیچ باشگاهی نداشته باشد آزاد تلقی می‌شود.

16. چنانچه باشگاه تا مدت یک ماه پس از پایان مدت قرارداد برگ تسویه حساب ورزشکار را تکمیل و ارسال ننماید آن ورزشکار از نظر سازمان لیگ، آزاد تلقی خواهد شد.

17. هیئت‌ها و باشگاه‌ها بدون اخذ مجوز کتبی از نیروهای مسلح مجاز به انعقاد قرارداد با ورزشکاران سرباز (مشغول خدمت نظام وظیفه ) نمی‌باشند.

18. باشگاه‌های نظامی و انتظامی می‌توانند ورزشکارانی را که در حال انجام خدمت نظام وظیفه می‌باشند و نسبت به باشگاه دیگر متعهدند و تمایل به عضویت در باشگاه نظامی یا انتظامی را دارند حداکثر برای دو فصل با رضایت کتبی باشگاه طرف قرارداد به خدمت بگیرند.

19. ورزشکارانی که در حین خدمت نظام وظیفه با تیم‌های نظامی و انتظامی قرارداد تنظیم نموده‌اند پس از دریافت کارت پایان خدمت آزاد محسوب می‌شوند و می‌توانند با باشگاه مورد علاقه خود در زمان نقل و انتقالات قرارداد منعقد و در مسابقات شرکت کنند.

20. ورزشکارانی که به خدمت نظام وظیفه اعزام می‌شوند در صورتی که نتوانند به تعهدات خود بر اساس قرارداد عمل کنند موظف می‌باشند در مورد فسخ قرارداد با باشگاه تفاهم کنند در غیر این صورت نظر هیئت استان محل فعالیت باشگاه، برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

21. هر تیم می تواند در هر رشته حداکثر 2 بازیکن خارجی طبق قوانین وزارت ورزش و جوانان جذب نماید.

22.  باشگاه موظف است بازیکن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات یا به هنگام مسافرتهای داخل و خارج از کشور بیمه نموده و بیمه ضمیمه قرارداد شود.

23. ورزشکارانی که قرارداد آن‌ها توسط کمیته انضباطی فدراسیون رد یا ابطال شده باشد ورزشکار آزاد شناخته می‌شوند و می‌توانند در مهلت نقل وانتقالات، عضویت باشگاه دیگری را بپذیرند.

24. باشگاه در جریان مسابقات در صورت مواجه شدن با موارد ذیل و با تأیید فدراسیون مجاز به جایگزین کردن ورزشکار جدید می‌ باشد.

تبصره یک- فوت ورزشکار، بیماری غیر قابل علاج یا صدماتی که ورزشکار را برای همیشه از همراهی تیم باز می‌دارد.  (با تأیید فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیته پزشکی فدراسیون)

تبصره دو- مواجه شدن ورزشکار با مصدومیت شدید به نحوی که ورزشکار را حداقل به مدت سه ماه از همراهی با تیم  باز دارد. ( با تأیید فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیته پزشکی فدراسیون)   

25. ورزشکار موظف است در کلیه جلسات تمرین، مسابقه و مسافرت‌های ورزشی که به طور عرف و منطق برنامه‌ریزی شده باشد، حاضر شود و دستورات مسئولین و مربیان را اجرا نماید در صورت استنکاف، باشگاه می‌تواند برابر مفاد آئین نامه داخلی باشگاه که قبلاً تعیین و اعلام شده باشد تنبیهات انضباطی برای ورزشکار اعمال نماید.

26. در صورتی که ورزشکار به هر دلیل ممنوعیت عقد قرارداد داشته باشد و قرارداد امضاء نماید، موظف است وجوه اخذ شده را پرداخت کند و اعلام باشگاه،  مشمول مقررات انضباطی فدراسیون خواهد بود.

27. در صورتی که باشگاه یا ورزشکار به مفاد قرارداد یا آئین‌نامه‌های فدراسیون عمل ننمایند، به در خواست هریک از آن‌ها کمیته انضباطی فدراسیون به موضوع رسیدگی می‌نماید و بر اساس مستندات، رأی صادر خواهد نمود در صورت در خواست تجدید نظر موضوع به کمیته استیناف ارجاع و رأی نهایی برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

28. باشگاه می‌تواند ورزشکار طرف قرارداد خود را در لیست انتقال قرار دهد در این صورت با اعلام نامه ورزشکار به فدراسیون حداکثر یک هفته بعد از پایان مسابقات همان فصل ورزشکار آزاد شناخته می‌شود و تا جذب ورزشکار توسط باشگاه جدید، آن باشگاه ملزم به رعایت تعهدات خود در قبال ورزشکار مذکور می‌باشد، در آن صورت باشگاه میتواند با رعایت مقررات مربوط، ورزشکار جایگزین نماید.

 

تهیه و تنظیم و بازنویسی:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link