لایسچک به این نکته اشاره می‌کند که: خطر قسمتی از ورزش اسکیت محسوب می‌شود.

برخی از ورزش‌های شدید در این سطح می‌باشند و اگر شما تمرکز کاملی را برای اجرا نداشته باشید از بین می‌روید.

از لحاظ قدرت، عضلات باید در تعادل کامل باشد.

تمرینات تک پا مانند اسکات پرتابگر، به جلوگیری از نابرابری در قدرت پا کمک  می‌کند و کاهش احتمال آسیب‌دیدگی را در پی خواهد داشت.

بر روی پای راست قرار بگیرید و پای چپ را که خم شده در پشت نگهدارید. با دمبل سبک در دست چپ (15 بار به حالت کوبیدن هاون دست را حرکت دهید.)

در انتهای اسکات، تحمل وزن بدن را بر روی پای راست نگهدارید و به آرامی دمبل در قسمت خارجی پای راست زمین را لمس کند.

سپس بیرون آمدن از چرخش، بازگشت به مرکز و فشار بالا و خارج شدن از اسکات.

تکرار به مدت پنج مجموعه (ست) 10 تایی در هر پا.

تکرار بین پاها را به صورت متناوب انجام ندهید.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link