پیشتر در دو گفتار زیر؛

خودآموز ترمز پاشنه در اسکیت

کدام تکنیک ترمز برای اسکیت‌سواری در سراشیبی به‌کار می‌رود؟

 

به انواع توقف کردن در اسکیت‌سواری پرداختیم و در این گفتار مطالب تکمیلی درخصوص روشهای ترمز در اسکیت‌سواری اشاره خواهیم کرد.

توقف با ابزارهای تعبیه شده در اسکیت به عنوان ترمز

در قسمت انتهائی اسکیت ابزاری بیرون زده به صورت یک لقمه پلاستیک مشکی رنگ نقش ترمز را بازی می‌کند که به عنوان ترمز پاشنه[1] شناخته میشود. این ترمز یکی از ساده‌ترین انواع توقف برای اسکیت‌سواران مبتدی است. پس از آنکه به سرعت مناسب دست پیدا کردید، پاها را به صورت موازی و در حالت آماده‌سازی[2] (با عرضی به وسعت فاصله دو گوش) قرار داده و در حین سرخوردن درحالیکه دستهایمان و نگاهمان رو به جلو و همراستا با شانه‌ها قرار گرفته با شانه‌های کاملاً راست و زانوی خمیده اسکیتی را که دارای لقمه ترمز است به حالت سیزر به جلو میرانیم (همزمان میتوان کمی اسکیت پای بدون ترمز را هم با همان حالت خمیده ساق پا بر روی زبانه اسکیت به عقب کشید) و سپس بدون تغییر در سایر قسمتهای بدن با بلند کردن پنجه همان پا (نوک اسکیت)، لقمه ترمز را بر روی زمین کشیده تا از اصطکاک ناشی از این عمل متوقف شویم (میتوان برای اجرای قویتر کمی بر روی لگن حالت نشسته را انجام داد به صورتیکه پای به عقب کشیده شده و بدن به عنوان اهرم پای به جلو کشیده دارای ترمز عمل نماید). این ترمز به صورت نقطه‌ای عمل نمی‌کند و با توجه به میزان شتاب و سرعت ورود به حرکت از خط ترمز برای توقف کردن برخوردار است.

فیلم ترمز پاشنه

 


حالت آماده از پهلو

 

حالت آماده از روبرو

 

حالت سیزر یا قیچی

 

کشیدن لقمه ترمز بر روی زمین

 

نشستن بیشتر

 

در برخی از اسکیتها ترمزهای دیگری تحت عنوان ترمزهای پاشنه فعال[3] وجود دارد . از نظر ظاهری این ترمزها نیز شبیه به ترمزهای پاشنه اند با این تفاوت که به علت تعبیه یک قسمت فنری در بالای ترمز و پشت اسکیت همزمان با به جلو بردن اسکیت ترمزدار فشار ناشی از غلاف پشتی ساق اسکیت به فنر، ترمز بر روی زمین کشیده شده و نیازی به بلند کردن پنجه نمی‌باشد.

نمونه ای از ترمزهای فعال

 

همواره سطح لنت ترمز خود را چک کنید و از مقدار آن اطمینان حاصل کنید.

خلاصه‌ای از شماتیک اجرای ترمز پاشنه

خطاهای رایج در اجرای این گونه از توقفها:

خم نبودن زانوها، به جلو افتادن شانه‌ها، موازی نبودن اسکیتها در حالت آماده‌سازی برای ورود به ترمز پاشنه، زاویه دار شدن اسکیتها در اجرای هریک از قسمتها، عریض بودن بیش از حد اسکیتها از یکدیگر، عدم رعایت فاصله طولی مناسب دو اسکیت برای تماس ترمز پاشنه با زمین (حداقل فاصله طولی مناسب برای اجرای این کار به اندازه یک اسکیت کامل است یعنی قسمت ابتدائی چرخ جلوی پای عقب همراستا با قسمت انتهای چرخ عقب پای جلو باشد و در افراد قد بلند این فاصله بیشتر خواهد بود)، بلند کردن کامل و یا بیش از حد اسکیت برای کشیدن لقمه ترمز پاشنه بر روی زمین، عدم مرکزیت پا و افتادن بر روی لبه‌ها در زمان اجرای سیزر و ...

مشکلات پیشرو در اجرای این گونه از توقفها:

شکایت اسکیت‌سواران از ترمز پاشنه به عنوان مانعی در اجرای حرکات دیگر همچون کراس‌اور که این مشکل به دلیل عدم تسلط کافی در استفاده از ترمز پاشنه و عدم شناخت نسبت به ابعاد فیزیکی اجرای حرکت به دلیل آشنا نبودن سیستم عصب و عضله در بهره‌برداری از ابزاری جدید تحت عنوان اسکیت است که به مرور زمان مرتفع می‌گردد.

احساس سقوط به عقب که معمولاً به دلیل عدم کیفیت مناسب اجرای سیزر همچون نداشتن تعادل، مناسب نبودن اندازه های طولی و عرض و خم بودن زانوها به وجود می آید.

از دست دادن قدرت ترمز و از بین رفتن تعادل که به دلیل تماس لقمه ترمز پاشنه بر روی زمین و رفلکس نیرو از ترمز به بالاتنه به وجود می‌آید و راه حل آن است که فاصله طول دو اسکیت در حالت سیزر را بیشتر کرده و به جای آنکه وزن اهرمی را بر روی پای جلو قرار دهیم بر روی پای عقب و لگن نشست قویتری داشته باشیم تا از رفلکس نیرو به بالا جلوگیری نمائیم.

عدم توانائی در صاف ایستادن که معمولاً به دلیل افتادن وزن بر روی پای ترمز و خم شدن شانه‌ها به جلو رخ می‌دهد و دستهای به جلو کشیده شده و همراستا با شانه‌ها در صورت جابجائی از خط افق بیانگر وضعیت شانه‌ها خواهد بود.

عدم توانائی اجرا در سرازیری‌ها و سرعتهای بالا که این مشکل هم به خاطر ضعف در اجرای سیزر به دلایلی همچون استرس و عصبی‌تر شدن و عریض‌تر کردن پاها به دلیل ترس به وجود می‌آید و راه حل آن هم تمرین بیشتر و افزایش تدریجی شیب و سرعت می‌باشد. به همین منظور تا تسلط کامل بر روی حرکت از اجرای آن درزمینهای پر شیب(تپه‌ها) خودداری کنید.

ترمز پاشنه به عنوان عصای کمکی شما برای فراگیری سایر ترمزها می‌باشد. برای آنکه سایر ترمزها را فر بگیرید ابتدا بر روی ترمز پاشنه به خوبی مسلط شوید تا بدون ترس و واهمه از نحوه توقف در سرعتهای بالا سایر تمرینات مربوط به فراگیری ترمزها را بیاموزید. همیشه در محدوده‌های مربوط به اسکیت‌سواران اسکیت‌سواری کنید و به حقوق افراد دیگر در  هنگام استفاده از عوارض شهری و ... احترام بگذارید و قوانین مربوط به حق تقدم و ... را رعایت کنید و سعی خود را بر آن بگذارید تا بیشتر به جای توقف از روشهای تغییر جهت برای عبور از موانع استفاده کنید تا مهارت اسکیت‌سواری خود را ارتقا دهید.

 

توقف بدون ابزارهای ترمز در اسکیت

ترمزهای قابل اجرا بر روی اینلاین اسکیت‌ در فیلم زیر:
ترمز تی شکل[4]: در این ترمز پس از پا زدن و افزایش شتاب به حالت آماده سازی (موازی یا پارالل) قرار گرفته و دستان باز را به جلو کشیده و زانوهای خود را خم می‌کنیم، پاها را به حالت نیمه سیزر قرار می‌دهیم، وزن را از طریق فشار ساق پا بر زبانه اسکیت پای جلو بیشتر کرده و بدون آنکه لگن و بالاتنه به سمت پای عقب (غیرغالب و غیر فعال) بچرخد پای عقبتر را بی وزن کرده و به حالت تی شکل (عمود منصف یا 90 درجه) در پشت پای جلو قرار می‌دهیم و همزمان با فشاری یکنواخت بر لبه داخلی همه چرخ‌های اسکیت پشتی سرعت را کم و در نهایت متوقف خواهیم شد.با توجه به میزان سرعت میتوان پای عقب را با زانوی صاف و کشیده در پشت پای جلو قرار داد تا بر اثر کشیده شدن[5] چرخ‌های پای عقب توقف صورت پذیرد و یا به تدریج و یا از همان ابتدا پای عقب را با زانوی خم و نزدیک به پای جلو به حالت تی شکل قرار داد.

تصویر یکی از خطاهای رایج در اجرای ترمز تی شکل (اِل شدن)

 

 اِل شکل شدن پا، بلند شدن پای عقب، گردش بالاتنه و لگن به سمت پای عقب، عدم توزین یکسان وزن بر روی تمام چهار چرخ پای عقب به صورت یکسان، خم شدن بدن به جلو و صاف نشدن کمر، خارج شدن شانه‌ها از حالت عمود منصف بودن بر مسیر، خم نبودن پای جلو ... از خطاهای رایج این ترمز می‌باشد.

برای تسلط بر این ترمز و عدم احساس لغزش و بی تعادلی زمان کافی و مناسب برای تمرین این حرکت اختصاص دهید. این حرکت به اشکال پیشرفته‌تر دیگری همچون ترمز تی شکل معکوس[6] نیز اجرا میشود.

اسلاید قدرتی[7] به نوعی شبیه به همان ترمز تی شکل ولی در اجرای رو به عقب می‌باشد. این ترمز یکی از شیوه‌های بسیار مناسب برای کاهش سرعت[8] محسوب می‌شود ولیکن به شدت برای چرخ‌ها مضر بوده و باعث کاهش عمر آنها می‌گردد. به همین جهت پس از استفاده و یا تمرین این نوع ترمز بلافاصله و پس از پایان تمرین نسبت به جابه‌جا کردن چرخ‌ها اقدام کنید.

ترمز برشهای پیتزایی[9]: با تمرکز بر نقطه پنجه‌ای اسکیتها با تعویض گام‌ها به شکل برش‌هایی از پیتزا و فشار بر روی لبه‌های داخلی اسکیت توقف می‌کنیم.

 


ترمز با گام‌ها مورب متناوب در جلو[10]: درحالیکه زانوی پای عقب خم و با لگن بر روی آن نشسته‌اید، شانه ها و کمر صاف، پای دیگر را از جلو و مورب به صورت گام‌هایی متوالی بر روی لبه داخلی قرار داده و این کار را آنقدر تکرار می‌کنیم تا کاملاً متوقف شویم. 

ترمز وی شکل[11]: این ترمز به دو صورت لبه‌ای و محوری انجام میشود. سرعت گرفته و به حالت آماده سازی (موازی یا پارالل) و با دستان باز به حرکت ورود می‌کنیم؛ در هر دو حالت پاها را به صورت موازی (و نه -V- وی شکل) و به اندازه عرض آرنج‌های باز دو دست تا مچ دستها از هم دور می‌کنیم؛ در حالت محوری بدون لبه کردن اسکیتها و صرفاً با پرکردن فاصله ساق پا و زبانه اسکیت از طریق خم کردن زانوها و درحالیکه شانه و لگن صاف قرار گرفته‌اند، بدون نزدیک شدن پنجه‌های پا یا نوک دو اسکیت به هم و محور کردن پنجه‌ها یا چرخ جلو پاشنه‌های یا چرخ عقب دو اسکیت را به بیرون فشار می‌دهیم؛ ولیکن در حالت لبه‌ای پس از باز شدن پاها به صورت موازی (و نه -V- وی شکل) و به اندازه عرض آرنج‌های باز دو دست تا مچ دستها، وزن بر روی لبه‌های داخلی را بیشتر کرده و همزمان با بیشتر کردن وزن لبه‌ای پنجه‌ها را بهم نزدیک می‌کنیم. زانوها کمتر خم شده و یا اصلاً خم نمی‌شود و همچنین بالاتنه از ناحیه کمر و لگن خم شده و کمی به جلو می‌آید.

در حرکت رو به عقب ترمز وی شکل با زانوهای صاف و افزایش فشار بر روی لبه‌های داخلی و از نزدیک شدن دو پاشنه به همدیگر اجرا می‌شود.

خوب است برای فهم حرکتی پیرامون این ترمز، ابتدا گردش A شکل[12] را بیاموزید. در گردش مذکور بعد از سرعت گرفتن پاها را از اندازه عرض شانه بازتر کرده و اسکیت ها را بر روی لبه داخلی قرار می‌دهیم و بدن شبیه به یک حرف اِی انگلیسی بزرگ (یا یک ضربدر و یا یک ایکس) در می‌آید و با انتقال وزن به لبه داخلی هر اسکیت، اسکیت پای مخالف به همراه لگن و شانه همان سمت حول اسکیت پای محوری همچون حرکت فرانکشیتان[13] می‌گردد. در طول اجرای حرکت وزن را به صورت یکنواخت بر روی پای محوری نگهدارید و در حالات پیشرفته تر آنرا بر روی پای راست و چپ و به سمت جلو و عقب و یا به صورتهای متناوب راست و چپ در حرکت رو به جلو و عقب تمرین کنید.

 

ترمز با سیزر[14]: با عناوین مختلف همچون ترمز هاکی طور[15]، اسلاید موازی[16]، اسلاید سیکس شکل[17] شناخته می‌شود. پس از گرفتن شتاب مناسب و با قرار گرفتن در حالت موازی آماده‌سازی اسکیتها را به شکل سیزر در جلو و عقب قرار داده، زانوها را خم کرده و وزن را بر روی پای جلو به عنوان تکیه‌گاه و محور اجرایی بیشتر می‌کنیم (وزن نباید بر روی پای عقب بماند و توزیع وزن به پای جلویی سیزر 60 و به پای عقبی غیر‌سیزر 40 باشد) تا به پای غالب و اصلی تبدیل شود، همزمان با گشتاور بدن به سمت پای محوری جلو و متناظر کردن دو لبه اسکیتها به همان جهت، بر روی لگن نیز می‌نشینیم و با گردش به چپ شروع و در گردش به راست با حالت سیزر و بر روی یک خط منحنی بزرگ در گردش ادامه میدهیم. اجرای پر قدرت این حرکت در زمره توقف‌هایی که در رده اسلایدها است، قرار می‌گیرند. در اجرای این ترمز می‌بایست سیزر را پایین بیاورید و نگذارید که فاصله طولی و عرضی آن خیلی افزایش یابد. برای تسلط بر روی این ترمز که در اسکیت هاکی نیز بسیار پرکاربرد می‌باشد باید شروع و توقف[18] را سریع و سریعتر تکرار کنید.ترمز موازی[19]: این ترمز شباهت بسیار زیادی به ترمز قبلی داشته و به اشتباه خیلی از اسکیت‌سواران آنها را با هم یکی می‌کنند. پس از آنکه به مقدار کافی سرعت گرفتید پاها را به حالت موازی قرار داده و درحالیکه زانوها خم است، لگن جلو و شانه عقب و راست ایستاده با ایجاد لبه‌های متناظر به یک سمت (یک اسکیت لبه داخلی و یکی لبه خارجی) و فشار به لبه اسکیتی که لبه‌اش به داخل می‌باشد توقف می‌کنید.

شماتیک اجرای ترمز موازی

 

برای یادگیری این ترمز نیز بهتر از پیش از این، گردش موازی[20] را فرا بگیرید. در گردش موازی ضمن انتخاب مسیر خود و ایجاد لبه‌های متناظر با زانوهای خم، نوک اسکیت و زانوها را همراه با گشتاور لگن و شانه به سمت مسیر بچرخانید.

شماتیک اجرای گردش موازی

ترمز چرخشی[21]: پاشنه یک پا (پای راست) را بلند کرده و در جهت عقربه ساعت آن را چرخانده و با سرعت به موقعیت A فریم قرار بگیرید و برای تعادل دستها را در مقابل خود حفظ کنید و درحالیکه دو پنجه شما از هم دور و دو پاشنه شما به هم نزدیک است وزن را بر روی لبه داخل انداختع و با یک قوس از سرعت خود بکاهید.

شماتیک اجرای ترمز چرخشی

 

ترمز چمنی[22]: این روش توقف کردن برای موقعیت‌های خیابانی بکار می‌رود. پیش از اجرای این ترمز از فاصله جدا کننده چمن با زمینی که بر روی آن اسکیت‌سواری می‌کنید همچون جدول و ... مطمئن شوید؛ و با حالت سیزر و در حالیکه وزن شما بر روی پای عقب قرار گرفته و حالتی شبیه به نشستن بر روی صندلی پیدا کرده‌اید به چمن وارد شوید و آنقدر حالت خود (بالاتنه به عقب نرود و حالت پاها به هم نخورد) را حفظ کنید تا بر اثر اصطکاک چرخها بر روی چمن متوقف شوید.

شماتیک اجرای ترمز چمنی

 

اسلایدها[23]: در واقع گونه‌ای از توقف‌های زیبا، اسلایدها می‌باشند که تا اینجا به برخی از  نمونه‌هایی آن در این مطلب و مطالب قبلی پرداختیم. عامل اصلی در این نوع از توقف‌ها یا ترمزها، کشیده شدن چرخ‌های اسکیت بر روی سطوح اسکیت‌سواری است و زیبایی‌های موضوع تا بدانجا پیش‌رفته که یکی از زیر شاخه‌های رشته فری استایل تحت عنوان شاخه اسلاید برگزار کننده مسابقاتی است که اسکیت‌سواران در محدوده‌ای مشخص تکنیک، قدرت، سرعت، میزان کشیده شدن و سایر زیبایی ‌های اسلاید خود را به نمایش می‌گذارند.

قوانین رشته اسلاید اسکیت فری استایل

یک نمونه از اسلایدها، اسلاید قدرتی برگردان رو به عقب است[24] که برای فهم آسانتر، ابتدا تکنیک رو به صورت ایستا و بدون حرکت بر روی زمین انجام دهید. نوک اسکیت پای اسلاید را با زاویه نود درجه بر روی زمین به سمت داخل می‌چرخانیم.

دستها را به جلو نگهدارید و در حالیکه رو به عقب حرکت می‌کنید، تکرار تمرین گردش نود درجه‌ای نوک اسکیت پای اسلاید را انجام دهید. زمانیکه برای اسلاید آماده شدید، رو به عقب حرکت کنید؛ دستها را در جلو نگهدارید و با اسلایدهای خیلی آرام کوچک که سرعت کمی دارند ادامه دهید. صدای اسلاید تا حدود زیادی بیانگر درستی اجرای شما خواهد بود.

فیلم آموزشی اسلاید قدرتی برگردان رو به عقب


 

فیلم آموزشی ورود به اسلاید قدرتی با استفاده از تری ترن

 


بعدها در مورد این رشته و شیوه‌های اجرای اسلایدها بیشتر توضیح خواهیم داد.

ترمزهای قابل اجرا بر روی اینلاین اسکیت‌های نمایشی قدیمی در فیلم زیر:


 

ترمز پنجه[25] : این نوع از ترمز با توجه به ساختار اسکیت اینلاین‌های نمایشی قدیمی تنها بر روی آنها قابل اجرا بود و در آن اسکیت‌سوار در حالتی بینابینی دو حرکت سیت بسته[26] و سیت باز[27] قسمت پلاستیکی جلوی اسکیت (تو یا پنجه[28]) را بر روی زمین می‌کشیدند.

ترمز تی شکل با پنجه[29]: مکانیزمی مشابه ترمز تی شکل داشته ولی به جای آنکه از کشیدن  چهار چرخ پای غیر غالب بر روی زمین برای توقف استفاده کنند از (تو) برای اینکار استفاده می‎کنند.

ترمز پنجه رو به عقب[30]: در حرکت رو به عقب با بلند کردن پاشنها و صاف کردن زانوها وزن را بر روی (تو) انداخته و توقف می‌کنیم.

ترمز پنجه رو به عقب یک پا[31]: مکانیزمی شبیه به ترمز پنجه رو به عقب داشته ولی بر روی یک پا اجرا می‌شود.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link

© Link

© Link

© Link


[1] heel stop

[2] Ready Position

[3] ABT (Active Brake Technology)

[4] T stop

[5] Drog

[6] Reverse t stop

[7] Power slide

[8] To Slow Down

[9] breaking pizza slice

[10] stepping two feet against

[11] V stop

[12] The A-Frame Turn

[13] Frankenstein

[14] Cutaway stop or Scissor stop

[15] stop hockey

[16] parallel slide

[17] six 6 slide

[18] start/stop

[19] Parallel Stop

[20] Parallel Turn

[21] Spin Stop

[22] Grass Stop

[23] slides

[24] Power slide inverted backward

[25] Toe stop

[26] Deep lunge

[27] lunge

[28] Toe

[29] Toe drog t stop

[30] Backward toe stop

[31] One foot backward toe stop