با توجه به اکتشافات باستان‌شناسی در هلند طی سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۵ میلادی یکی از سرگرمی‌های اشراف، در شمال اروپا اسکیت‌سواری و سورتمه سواری بر روی آرواره حیوانات بوده است.

آرواره اسب بعنوان سورتمه


ساییدگی آرواره‌هایی که بعنوان سورتمه

بقایای به‌جای مانده از آرواره فک حیواناتی همچون اسب و ساییدگی زیر آن و همچنین تصاویر منقش بر تقویم مذهبی-دعایی گنت کلیسای سنت ویرل همگی مبین این موضوع است که مردم در آن روزگار از این روش برای سرگرمی استفاده می‌کردند.

تکه‌ای از نقاشی پیتر بروگل

صفحه‌ای از تقویم دعادار گنت برای ماه فوریه

اسکیت‌هایی استخوانی برای حرکت بر روی یخ

 

مرتبط:

تاریخچه اسکیت در جهان

تاریخچه اسکیت در ایران

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link

© Link