نداشتن برنامه تمرینی مناسب و بی‌نظمی

نداشتن آمادگی جسمانی کافی

نداشتن تغذیه مناسب

نداشتن خواب کافی

نداشتن تمرین کافی

نداشتن اسکیت مناسب

نداشتن مربی خوب

 

بقیه دلایل رو شما برای من بنویسید؛

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link