چرخش یا اسپین (با علامت sp ) یکی از عناصر اصلی رشته اسکیت نمایشی است. بدن در موقعیت‌های مختلف قرار می‌گیرد و می‌چرخد. در اسپین پایه پاها را به اندازه عرض شانه قرار داده و دستها را به طرفین باز نگهداشته و شبیه به شکل صلیب قرار می‌گیریم و معمولاً اسکیت‌سواران ترجیحشان آن است که از سمت دست غالب به سمت دست غیرغالب خود بچرخند. پس با گشتاور بازوها چرخش را آغاز کرده و دستها را همسطح با شانه و در افق نگهداشته و برای افزایش سرعت دستها را در سینه جمع می‌کنیم.


در اجرای اسپینها فشار انگشتان پا در بوت می تواند باعث گرفتگی عضلات پا و ساق پا شود. در نتیجه احتمال آسیب دیدگی بالا می رود. همچنین انقباض عضلات ساق پا (دوقلو) باعث میشود زانو به سختی صاف شود. پس بهتر است ابتدا انگشتان و سینه پا را به سمت زمین فشار دهیم سپس پاشنه را بلند کنید.


فیلم شناخت نموداری اسپین‌هااسپین‌ها با توجه به حالات مربوط به بالاتنه، بازوها، پاها و جهت ورود و ... انواع مختلفی دارند. اسپین‌ها را میتوان در هر دو جهت عقربه‌گرد و خلاف عقربه اجرا کرد ولیکن بندرت اسکیت‌سواری در اجرای اسپین به هر دو جهت توانمند است.

به طور کلی در رولر اسکیت میتوان اسپین‌ها را به سه گروه تقسیم کرد:

چرخشهای پنجه‌ای[1]: اجرا بر روی چرخ جلو و یا سینه پا می‌باشد.

چرخشهای مسطح[2]: اجرا بر روی تمام چرخهای هر دو اسکیت اجرا می‌شود.

چرخشهای پاشنه‌ای[3]: اجرا بر روی چرخ عقب و یا پاشنه پا اجرا می‌باشد.

اجرای اسپین از چند مرحله آماده‌سازی، ورود، اجرا و خروج تشکیل شده است.

اسپین رو به جلو و یا مقابل[4] برای اسکیت‌سوارانی که در خلاف جهت عقربه ساعت[5] و بر روی پای چپ اسپین[6] را اجرا می‌کنند استفاده می‌شود و اسپین رو به عقب[7] برای اسکیت‌سوارانی که بر روی پای راست[8] و در جهت عقربه ساعت می‌چرخند[9] بکار می‌رود.

ممکن است ورود به اسپین همراه با برداشتن یک گام و یا پرش[10] باشد که به آن چرخش‌های پروازی[11] گفته می‌شود. معمولاً از کراسبک و یا تری ترن برای ورود به اسپین و از پای فرود در پرشها (لبه بیرونی پای آزاد و قرار گرفتن پای دیگر به صورت کشیده در عقب ) برای خروج از اسپین استفاده می‌شود.

سه موقعیت مقدماتی و پنج درجه سختی برای اسپین‌ها وجود دارد.

اسپین‌های ایستاده[12]

این اسپین به صورت کاملاً صاف و ایستاده و با همراستایی سر و ستون مهره‌ها اجرا می‌شود. بهتر است پیش از آموزش اسپین‌ها انواع مختلف محور (پیوتها) به اسکیت‌سوار آموخته شود تا در ورود به حرکت و اجرای آن تسلط کافی را داشته باشد. همچنین به منظور داشتن مرکزیت و حفظ کنترل تقویت عضلات مرکزی شکم، پهلو و کمر بسیار موثر خواهد بود.

فیلم اجرای پیوتفیلم اجرای اسپین • چرخش پایه‌ای دوپا[13]: اسکیت‌سوار بر روی هر دوپا میگردد و با تنظیم حالت و تاب دستها و شانه خود برای ایجاد حرکت کندتر و یا سریعتر استفاده می‌کند. این اسپین به عنوان اسپین پایه‌ای تمام اسپین‌ها است و در آن باید تمام عضلات منقبض و کشیده شود، سر، شانه و لگن در امتداد صفحه اصلی بدن قرار بگیرد و شانه‌ها به پایین و عقب کشیده شود. (قفسه سینه گرد و گود نشود)
 • چرخش پایه‌ای یک پا[14]: اسکیت‌سوار بر روی یک پا میگردد و این پا به انتخاب بازیکنان مختلف متفاوت است. در این اسپین که ممکن است بر روی لبه داخلی یا خارجی انجام شود پای آزاد معمولاً در کنار زانوی پای تکیه‌گاه یا پای اسکیت که صاف است قرار گرفته و دستها در جلوی جناق سینه جمع شده و سمت زمین هدایت می‌شود.

فیلم وان فوت اسپینفیلم وان فوت اسپین رولر • چرخش اِسکِرَچ[15]: در این اسپین پای آزاد[16] به صورت ضربدری[17] و در مقابل پای اسکیت[18] قرار می‌گیرد. شروع حرکت با باز بودن دست و بیرون بودن پای آزاد آغاز می‌شود و به تدریج دست آزاد به داخل و پای آزاد هم به پایین کشیده شده و از روی مچ پای اسکیت رد شده و به حالت ضربدری قرار می‌گیرد.


نکته مهم: این اسپین بر روی یک لبه قوی داخلی در حرکت رو به عقب انجام می‌شود.

فیلم اسکرچ اسپینفیلم اسکرچ اسپین رولرفیلم اسکرچ اسپین رولر • چرخش اِسکِرَچ رو به عقب[19]: دقیقاً عملکردی مشابه چرخش اسکرچ رو به جلو دارد با این تفاوت که بر روی لبه قوی خارجی در حرکت رو به عقب پای مخالف انجام می‌شود. معمولاً بلافاصله بعد از فراگیری چرخش اِسکِرَچ این چرخش را یاد می‌گیرند و در موضوع پرشها این حالت موقعیت پایه‌ای در هوا[20] می‌باشد.
 • چرخش کِراس فوت[21]: یک چرخش آپرایت رو به عقب[22] است که پای آزاد پس از عبور ضربدری در کنار پای اسکیت قرار می‌گیرد. یا پای مقابل بتدریج پایین آمده و اسپین به چرخش بر روی دوپا تبدیل می‌شود. هنگام چرخش در خلاف عقربه ساعت اسکیت چپ به جلو می‌چرخد درحالیکه اسکیت راست پس از عبور ضربدری از روی پای اسکیت به عقب می‌‎رود.

فیلم کراسفیت • چرخش‌های آی شکل[23]: به مجموعه چرخشهایی گفته می‌شود که اسکیت‌سوار پای آزاد خود را در مقابل خود و یا در مقابل صورت خود و نزدیک به زوایه تقریباً 90 درجه و عمود به بالا می‌کشد.


 • چرخش شات گان[24]: نوعی از چرخش است که با تغییر موقعیت پای آزاد چرخش آی شکل از حالت عمودی به حالت افقی شکل می‌گیرد و به آن چرخش اسپایرال[25] همه گفته می‌شود.


 • چرخش وای شکل[26]: در این نوع از چرخش پای آزاد با یک دست گرفته شده و در موقعیتی تقریباً موازی قرار می‌گیرد و همچنین پشتیبانی دست میتواند با یک و یا هر دو دست انجام شود. • چرخش اِی شکل[27]: در این از چرخش‌ها بدن به جلو خم شده و پای ازاد به صورت مستقیم نگهداشته می‌شود و معمولاً با یکی از دستهای ازاد پنجه پای آزاد گرفته می‌شود و پای اسکیت‌سوار شبیه به حرف "اِی" کمی جدا شده قرار می‌گیرد.


اسپین‌های لِی بَک[28]


این نوع از چرخش‌ها هم به صورت آپرایت اجرا می‌شود و معمولاً توسط بانوان به کار می‌رود. پشت قوسدار شده و پای آزاد در عقب نگهداشته می‌شود و معمولاً نگاه و دستها به سمت سقف یا آسمان کشیده می‌شود؛

فیلم لی بک اسپین • چرخش هِرکاتر[29] یا لی بَک با گرفتن پا[30]: یکی از انواع چرخش‌های لی بک می‌باشد که اسکیت‌سوار تیغه اسکی خود را گرفته و سر خود را به سمت آن می‌کشد.


 • چرخش اَتِتیود[31]: در این چرخش که شبیه به اتِتیود افتاده است اسکیت‌سوار به جای آنکه سر خود را بچرخاند و به بالا نگاه کند از پهلو به پای آزاد خود نگاه می‌کند و از این وضعیت معمولاً برای آموزشهای مقدماتی استفاده می‌شود.
 • چرخش بیلمان[32]: پای آزاد از پشت به بالای سر می‌آید و میتوان آنرا با یک یا هر دو دست گرفت و این موضوع به میزان انعطاف شانه، کمر، لگن و پاهای[33] اسکیت‌سوار بستگی دارد. اولین بار در سال 1981 توسط دنیس بیلمان[34] مورد اجرا قرار گرفت. همچنین اگر انعطاف به اندازه‌ای زیاد باشد که پای آزاد به صورت صاف قرار بگیرد چیزی شبیه به اسپایرل شارلوت[35] رخ خواهد داد. این حرکت به انعطاف بسیار زیاد نیاز دارد که توسط قهرمان روس به اسم یولیا لیپنیسسایا[36] اجرا می‌شود. • چرخش پِرل (چرخش صدفی یا مروارید)[37]: حالت تلاقی بین چرخش لی بَک و بیلمان است، پای آزاد همچون بیلمان گرفته به بالای سر هدایت می‌شود ولیکن همچنان که بدن راست است در همان حال در موقعیت عقب قرار می‌گیرد. این حرکت برای اولین بار توسط کارولین ژانگ[38] امریکایی و اسمی که مادرش بر روی حرکت وی گذاشت اجرا گردید.


اسپین‌های نشسته[39]

در این نوع از چرخش‌ها پای اسپین کاملاً خم، باسن همراستای با زانو (زاویه 90 درجه و کمتر) قرار می‌گیرد و بدن با حالت نشسته در انواع متنوعی اجرا می‌شود. این اسپین جزو حرکات اجباری در برنامه‌های کوتاه[40] است.

فیلم تمرینات آماده‌سازی و کشش اسپین نشسته • چرخش پایه[41]: در این نوع از چرخش وضعیت پا شبیه به حرکت شوت دِ داک[42] قرار می‌گیرد، یعنی پای آزاد کشیده به جلو و پای تکیه‌گاه خمیده و در زیر بدن است.


 • چرخش نشسته با پای شکسته[43]: در این چرخش به هنگام گردش پای آزاد اسکیت‌سوار به سمت مفصل ران می‌چرخد.
 • چرخش نشسته کورک اِسکِریو[44]: یک چرخش نشسته رو به عقب که اسکیت‌سواربه جای آنکه پای آزاد را به جلو بکشاند آنرا از پشت پای اسکیت یا تکیه‌گاه عبور می‌دهد.


 • چرخش نشسته پروازی[45]: در این نوع از چرخش‌ها اسکیت‌سوار با یک پرش در هوا به چرخش ورود پیدا می‌کند.
 • چرخش پَن کیک[46]: یکی از انواع چرخش‌های نشسته است که در آن پای آزاد در بدن جمع شده و بالاتنه بر روی آن خم می‌گردد، طوری که بدن اسکیت‌سوار شبیه به یک پن کیک خواهد شد.


 • چرخش کَنِن بال[47]: یکی دیگر از انواع چرخش‌ها و شبیه به چرخش پن کیک می‌باشد با این تفاوت که در چرخش پَن کیک پای اسکیت یا تکیه‌گاه با دو دست گرفته می‌شود و در این چرخش پای آزاد که در جلو متمایل بوده و بدن بر روی آن خمیده شده با دو دست گرفته می‌شود و به حالتی شبیه به لوله توپ در می‌آید.


 • چرخش دِث دِراپ[48]: چرخشی پروازی است که عملکرد آن با پرش به بالا و برخاستن به جلو[49] همراه است. لگد زدن[50] برای برخاستن پا در جهت رو به عقب و فرود آمدن[51] در موقعیت نشسته رو به عقب. یکی از تفاوتهای عمده بین چرخش نشسته پروازی و چرخش دث دراپ وضعیت اسکیت‌سوار در هوا می‌باشد که در این چرخش تقریبا ًبه حالت افقی با زمین در می‌آید.اسپین‌های شتری[52]

در این نوع از چرخشها پای آزاد با زانوی صاف بالاتر از لگن و عقب در پشت بدن نگهداشته می‌شود. • چرخش شتری پایه[53]: به عنوان پایه این چرخش و با عناوین دیگر همچون چرخش موازی و یا آرِبسک[54] نیز شناخته می‌شود و پای آزاد در آن به حالت اسپایرِل[55] در پشت بدن و به موازات سطح زمین قرار می‌گیرد.


 • چرخش شتری پروازی[56]: چرخش با ورود از عقب و با پرش انجام می‌شود.
 • چرخش ایلوژن[57]: این چرخش شبیه به موقعیت پایه‌ای شتری است ولی به جای آنکه بدن ثابت باشد در طول چرخش به سمت بالا و پایین کج می‌شود. با توجه به ثابت بودن نقطه پایینی و چرخش ایجاد شده تصویری شبیه به یک صفحه کج به وجود می‌آید.
 • چرخش یونا[58] یا چرخش با پای نیمه خم[59]: در این چرخش بدن اسکیت‌سوار می‌گردد و پشت به سطح زمین قرار گرفته و پای آزاد خم می‌گردد. گاهی اوقات دستها بالای سر اسکیت‌سوار قرار می‌گیرد. این چرخش به نام یونا کیم قهرمان مسابقات المپیک نامگذاری شده است.


 • چرخش دونات[60]: نوعی از چرخش‌های شتری است که اسکیت‌سوار در حین چرخش ضمن قوس دادن به پشت خود پای آزاد را با یک یا هر دو دست می‌گیرد تا شبیه به یک دایره افقی و مسطح گردد. این چرخش را با عنوان بیلمان افقی[61] نیز می‌شناسند که برخی از اسکیت‌سواران از آن برای ورود به موقعیت بیلمان استفاده می‌کنند.


 • چرخش پروانه‌ای[62]: یکی از چرخش‌های پروازی است که در آن پای آزاد شبیه به حالت دِث دِراپ قرار می‌گیرد.


 • چرخش استِنیکووآ[63]: به ندرت اجرا می‌شود و برای اولین بار آدلینا استِنیکووآ قهرمان المپیک آنرا اجرا نمود. در این چرخش اسکیت‌سوار ضمن چرخاندن بدن با دستها پای آزاد را گرفته و سعی می‌کند تا پا و بدن را به سمت بالا بچرخاند.


تعویض لبه‌ها و یا تغییر چرخش‌ها به یکدیگر منجر به ایجاد چرخش‌های ترکیبی[64] با نام اختصاری CoSp در و افزایش امتیاز در سیستم امتیازدهی جهانی یعنی ISU می‌گردد. در اسکیت سواری دونفره و دَنس اسکیت[65] نیز برخی از چرخشها به صورت دونفره و یا پهلو به پهلو[66] اجرا می‌گردد.


مرتبط:

اسپین‌ها یا چرخش‌ها در اسکیت اینلاین-قسمت دوم

چرخش‌ها یا اسپین‌ها در اسکیت درون‌خطی

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link[1] Toe spin

[2] Flat spin

[3] Heel spin

[4] forward or front spin

[5] counterclockwise direction

[6] spin on the left foot

[7] back spin

[8] spin on the right foot

[9] rotate

[10] step or a jump

[11] flying spins

[12] Upright spins

[13] A basic two-foot spin

[14] A basic one-foot spin

[15] A scratch spin

[16] free leg

[17] crossed

[18] skating leg

[19] A back scratch spin

[20] basic air position

[21] A crossfoot spin

[22] back upright spin

[23] "I" spins (or upright front-grab spins)

[24] A shotgun spin

[25] spiral spin

[26] "Y" spins

[27] "A" spins

[28] Layback Spins

[29] Haircutter spin

[30] catchfoot layback

[31] attitude spin

[32] Biellmann spin

[33] flexibility in the shoulders, back, hips, and legs

[34] Denise Biellmann

[35] Charlotte spiral

[36] Yulia Lipnitskaya

[37] Pearl Spin

[38] Caroline Zhang

[39] Sit spins

[40] short program

[41] basic sit spin

[42] shoot the duck position

[43] broken leg sit spin

[44] corkscrew sit spin

[45] flying sit spin

[46] pancake spin

[47] cannonball spin

[48] death drop

[49] forward takeoff

[50] kicking

[51] landing

[52] camel spin

[53] basic camel spin

[54] parallel or arabesque spin

[55] spiral position

[56] flying camel spin

[57] illusion spin

[58] Yuna spin

[59] bent leg layover spin

[60] doughnut spin

[61] horizontal Biellmann

[62] butterfly spin

[63] Sotnikova spin

[64] combination spins

[65] Pair skating and ice dance

[66] side-by-side spins