راه‌های مختلف برای چرخش بر روی اسکیت‌های درون خطی وجود دارد.

پنجه - پاشنه (خمره){toe-heel}  چرخش بر روی یک چرخ عقب (پاشنه) و دیگری بر روی چرخ جلو (پنجه). توجه داشته باشید که هر پایی که در جلو قرار گرفته و پنجه اش بلند میشود چرخش بر خلاف آن انجام میشود. یعنی اگر پای راست پاشنه محور باشد چرخش به سمت چپ و خلاف عقربه ساعت خواهد بود).

پاشنه - پاشنه{heel-heel} چرخش بر روی هر دو پاشنه اجرا میشود.

پنجه - پنجه (شعله){toe-toe} چرخش بر روی هر دو پنجه انجام میشود.

و چرخش‌های تک پا (On foot spin) که بر روی یک پا (راست/چپ/پنجه/پاشنه/ساعتگرد/پادساعتگرد)

انجام میشود.

برای شروع مانند فیلم های زیر عمل کنید:حالا کمی تکنیکی‌تر

 


 


بسیار خب در ابتدا میتوانید با گچ یک مربع رسم کنید و نحوه ایستادن روی چرخش‌ها، وزندهی و فشار به پنجه و پاشنه، بلند کردن پنجه و پاشنه و در نهایت جهت چرخش(ساعتگرد/پادساعتگرد) را تمرین کنید.

وقتی به خوبی با موارد بالا آشنا شدید:

گردش‌های 90 درجه، سپس 180 درجه و در نهایت 360 درجه یا همان یک دور کامل را بر روی مربع خود تمرین کنید.

*تمرین را در همه جهات و بر روی هر دو پا انجام دهید.

رعایت نکات زیر میتواند یاری‌رسان شما برای اجرای این حرکات باشد.

1. با خم نگهداشتن زانو در برخی از اشکال نام برده شده شما میتوانید تعادل خود را تنظیم کنید.

2. در چرخش پاشنه-پاشنه؛ پنجه‌ها یا نوک انگشتان شصت پا را با زاویه 45 درجه به بیرون نگهدارید و چرخ‌های انتهایی اسکیت یا چرخ‌های پاشنه‌ای تا حد امکان در کنار هم و در یک راستا باشد.

3. در چرخش پنجه-پنجه؛ پاشنه‌ها و پنجه‌ها همراستا و موازی هم باشد و از نزدیک شدن پاشنه‌ها و ایجاد شکل V در آن جلوگیری کنید.

4. در چرخش پنجه-پاشنه؛ در حالیکه پنجه پای جلو و پاشنه پای عقب بالاست و بر روی خط مستقیم حرکت میکنید چرخش را آغاز کنید.

5. صاف بودن نیم تنه بالایی بدن را تمرین کنید.

6. از خم شدن شانه‌ها و سر به طرفین و یا جلو و عقب جلوگیری کنید.

7. اجرای چرخش از بالاتنه به سمت پایین تنه انجام میشود(یعنی ابتدا سر یا نگاه، سپس شانه‌ها و یا دستها، کم و در نهایت پاها میچرخند.)

8. جمع شدن دستها در بدن باعث بیشتر شدن سرعت و باز شدن آنها به طرفین و یا دور شدنشان از بدن باعث کندتر شدن چرخش میشود.

 

 

9. حتماً به هنگام تمرین از لوازم ایمنی استفاده کرده و ایمن اسکیت بازی کنید.

در آینده نزدیک پیرامون اجرای تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر اسپین‌ها یا چرخش‌ها که زیر شاخه‌ای از حرکات رشته نمایشی میباشد تحت عنوان چرخش‌ها در اسکیت نمایشی (Spin in figure skate) بیشتر حرف خواهیم زد.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link