موقع اسکیت‌سواری با اینکه اسکیت پوشیدی و روی زمینی ولی حسی شبیه به پرواز با هاورکرافت داری!

وقتی از دست کسی عصبانی هستی و کلی غم و غصه تو دلت هست و حوصله انجام هیچکاری رو نداری به محض پوشیدن اسکیت از این رو به اون رو میشی!

مثل بازی کردن بچه‌ها در عین حالیکه داری از رولینگ با اسکیت لذت میبری مدام کالری میسوزونی!

بعد از کلی کار و استرس تو طول روز حوصله انجام هیچ ورزشی رو نداری ولی با اسکیت‌سواری کلی انرژی پیدا میکنی!

 

از آثار عجیب دیگه اسکیت‌سواری برام بنویسید!

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link