در اسکیت‌سواری رشته سرعت چند نوع استارت گروهی داریم؟1.استارت گروهی از پهلو (اُور) 

2.استارت گروهی از روبرو (وی شکل)

استارت گروهی از پهلو (اُور) {تعادل کمتر نیاز داره ولی انفجار و پرتاب و همسان‌سازی با ریتم بیشتر نیاز داره}

پای یک اور، پای دو دیگه باید بدن در راستای مسیر باشه و اگر قبلتر و بعدتر از مسیر باشه نتونستین تو استارت نسبت به سایر رقبا موفق باشین.

 

استارت گروهی از روبرو (وی شکل) {تعادل بیشتر نیاز داره ولی انفجار و پرتاب و همسان‌سازی با ریتم کمتر نیاز داره}

تو استارت باید پای اصلی یا غالب رو پیدا کنید.

تو هر فردی پیدا کردن پوزیشن استارت متفاوته و اول باید این پوزیشن رو برای آناتومیک خودتون پیدا کنید و اونو با تمرین توسعه بدین نه اینکه از روی پوزیشن استارت بقیه اسکیت‌سوارا صرفاً پوزیشن متناسب با اون اسکیت‌سوار رو تکرار و تمرین کنید!

در ادامه مراحل تمرینی استارت از جلو رو با هم مرور میکنیم؛

 

تمرین روتیشن پا و هماهنگی‌های مرتبط با حرکت زانو، عضلات چهارسر، عضلات سرینی و ... برای بالا کشیدن پا در زمان استارت به صورت ایستا

تمرین گام بر داشتن بر روی یک سطح ایمن مثل چمن، فرش، موکت و ... (نمای پهلو از اسکیت‌سوار)

گام برداشتن بر روی زمین اسکیت (نمای جلو و پهلو از اسکیت‌سوار)

تبدیل گام برداشتن آرام به گام برداشتن سریع بر روی زمین اسکیت به صورت دویدن (نمای جلو و پهلو از اسکیت‌سوار)

تبدیل گام برداشتن آرام به گام برداشتن سریع و مجدداً گام برداشتن آرام بر روی زمین اسکیت به صورت دویدن (نمای جلو و پهلو از اسکیت‌سوار)

 

 

مطالب مرتبط:

رشته تخصصی اسکیت سرعت اینلاین (شروع و پایان) - قسمت دوم

زمان واکنش یا اهمیت ده متر ابتدائی (استارت) - قسمت سوم

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link