1. در حالت رو به جلو اسکیت‌سواری کرده و سرعت مناسب را کسب کنید.

2. در الگوی پارالل یا آماده‌سازی برای ورود به حرکت قرار بگیرید.

3. دستها را به صورت کشیده و نیمه باز در راستای صفحه شانه‌ای و روبروی خود نگهدارید.

4. عضلات مرکزی بدن (شکم، پهلو، فیله کمر) را به خوبی حفظ کنید.

5. پاها را به حالت نیمه سیزر قرار دهید.

6. وزن را از طریق فشار ساق پا بر زبانه اسکیت پای جلو بیشتر کنید و سر، زانوی پای تکیه‌گاه و اسکیت‌ها را در یک ستون راست قرار دهید.

7. بدون آنکه لگن و بالاتنه به سمت پای عقب (غیرغالب و غیر فعال) بچرخد پای عقبتر را بی وزن کرده و و یا گردش نوک اسکیت و زانو به بیرون حالت تی شکل (عمود منصف یا 90 درجه) در پشت پای جلو قرار می‌دهید و همزمان با فشاری یکنواخت بر لبه داخلی همه چرخ‌های اسکیت پشتی سرعت را کم و در نهایت متوقف خواهید شد.

 

* با توجه به میزان سرعت میتوان پای عقب را با زانوی صاف و کشیده در پشت پای جلو قرار داد تا بر اثر کشیده شدن چرخ‌های پای عقب توقف صورت پذیرد و یا به تدریج و یا از همان ابتدا پای عقب را با زانوی خم و نزدیک به پای جلو به حالت تی شکل قرار داد.

* ال شکل شدن پا، بلند شدن پای عقب، گردش بالاتنه و لگن به سمت پای عقب، عدم توزین یکسان وزن بر روی تمام چهار چرخ پای عقب به صورت یکسان، خم شدن بدن به جلو و صاف نشدن کمر، خارج شدن شانه‌ها از حالت عمود منصف بودن بر مسیر، خم نبودن پای جلو ... از خطاهای رایج این ترمز می‌باشد.

* پیش از تمرین این حرکت بر روی تمرین تعادل یک‌پا و سیزر به خوبی مسلط شوید.

 

 

کدام تکنیک ترمز برای اسکیت‌سواری در سراشیبی به‌کار می‌رود؟

آموزش ترمز هشتی، وی شکل یا پولو استاپ در اسکیت‌سواری

خودآموز ترمز پاشنه در اسکیت‌سواری

انواع توقف در اسکیت‌سواری (ترمزها)

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link