جدای از بدیهیات (یعنی تفاوت بین یخ با آسفالت یا سیمان و ...) افراد نا آشنا به اسکیت‌سواری تفاوت چندانی بین اسکیت اینلاین سرعتی و اسکیت سرعت روی یخ نمی‌بینند. تفاوت‌های تکنیکی آشکار و قابل توجهی بین این دو رشته ورزشی وجود دارد.

تصویر نیروهای باعث حرکت چرخ‌ها در فریم اسکیت اینلاین[1] یا کشیده شدن تیغه اسکیت روی یخ[2] بر روی یخ می‌شود.

طبق قانون نیوتن زمین نیروی در جهت مخالف و برابر با جرم هر جسم به آن وارد می‌کند. (فلش آبی)

نیرویی که از طرف جسم به زمین وارد می‌شود گاهی در امتداد نیروی وارد شده از زمین نیست و برای همین اسکیت‌سوار سقوط می‌کند. (فلش سبز)

دو نیروی بالا معمولاً در حال خنثی کردن یکدیگرند و نیروی سومی اسکیت‌سوار را به جلو می‌برد. (فلش قرمز)

هرچقدر زوایای بین فلش‌های آبی و سبز کوتاهتر شود، فلش قرمز بلندتر می‌شود. ابتدای مسابقات سرعت و زمان استارت دور کردن دستها و پاها از مرکز بدن باعث افزایش شتاب می‌شود، ولی برای حفظ این وضعیت محدودیت وجود دارد، یعنی باز و جمع شدن دستها و پاها دارای محدودیتی بسته به توان و آناتومی اسکیت‌سوار دارد و با افزایش سرعت اسکیت‌سوار به زاویه حرکت نزدیکتر می‌شود.

استارت و الگوهایی که زمان استارت مسیرهای روی یخ به وجود می‌آید.

شاید درک موضوع بالا با تصویر زیر بهتر باشد، اسکیت‌سوار با ایجاد زوایای بیشتر به سمت بیرون، از طریق حرکت دستها و پاهای خود به طرفین سرعت بیشتری کسب می‌کند. در سرعت‌های بالا، برای حرکت رو به جلو، اسکیت‌سوار با کمک نوسان دست و پا زاویه کمی به بیرون و بعضاً منحنی شکل، سرعت را افزایش می‌دهد و هنگام دور زدن‌ها نیروی گریز از مرکز را هم بکار می‌گیرد.

نیروهای موثر بر اسکیت‌سوار در مسیر رو به جلو

مسیرهای ایجاد شده در اسکیت سرعت روی یخ به نمودار زیر شباهت دارد.

بنابراین؛ اسکیت‌سواری سرعت روی یخ در مقایسه با اسکیت‌سواری سرعت اینلاین:

* به طور کلی در اسکیت‌سواری سرعت روی یخ، اسکیت‌سواران در سطحی پایین‌تر اسکیت‌سواری می‌کنند. به خصوص در گوشه‌ها برای پرت نشدن به بیرون مسیر، باید جرم بدن به سطح پایین‌تری آورده شود.

* در حالت ایستاده (لبه مرکزی یعنی وقتی تیغه و یا چرخ‌های اسکیت با یخ یا زمین حالت عمود دارند) با تغییر شکل چرخ‌های اسکیت، سطح مقطع (تماس) چرخهای اسکیت با زمین هم بیشتر می‌شود و این موضوع چسبندگی را افزایش می‌دهد. درحالیکه تیغه فلزی اسکیت‌های سرعت روی یخ تغییر شکل زیادی نداشته و طبیعتاً میزان چسبندگی هم بدون تغییر می‌ماند. (به همین دلیل چرخ‌های با درجه سختی بالا با شرایط یکسان، مدت زمان بیشتری در مقایسه با چرخ‌های با درجه سختی پایین می‌چرخند.)

سطح مقطع (تماس) تیغه اسکیت روی یخ (حالت ایستاده)

سطح مقطع (تماس) چرخ‌های اسکیت اینلاین (حالت ایستاده)

* نیروی چسبنگی اسکیت‌سواری سرعت روی یخ در گوشه‌ها بیشتر است.

سطح مقطع (تماس) تیغه اسکیت روی یخ (حالت زاویه یا گوشه)

سطح مقطع (تماس) چرخ‌های اسکیت اینلاین (حالت زاویه یا گوشه)

 

* تقریباً بین تیغه اسکیت و یخ اصطکاکی وجود ندارد. (درحالیکه بین چرخ و زمین آسفالت اصطکاک وجود دارد)

* مقاومت هوا در اسکیت‌سواری سرعت روی یخ بیشتر مطرح است.

* تغییر وزن بر روی پاشنه یا پنجه تفاوت زیادی در سطح مقطع (تماس) تیغه اسکیت روی یخ ایجاد نمی‌کند بلکه فقط جای تشکیل آن را عوض میکند، اما در اسکیت اینلاین سطح مقطع (تماس) با تغییر وزن از پنجه به پاشنه به ترتیب کم و زیاد می‌شود.

تغییر سطح مقطع (تماس) با تغییر وزن از پنجه به پاشنه در اسکیت روی یخ

تغییر سطح مقطع (تماس) با تغییر وزن از پنجه به پاشنه در اسکیت اینلاین

 

 باتوجه به موارد بالا می‌توان دریافت که چرا اسکیت‌سواران اسکیت اینلاین در گوشه‌ها و هنگام اجرای کراس اور از تسلط کمتری نسبت به اسکیت‌سواران اسکیت روی یخ دارند.

ابهام اسکیت‌سواران اسکیت اینلاین در گوشه‌ها

تسلط اسکیت‌سواران اسکیت روی یخ در گوشه‌ها

همچنین باتوجه به موارد بالا اجرای دابل پوش یا فشار مضاعف برای اسکیت‌سواران اسکیت اینلاین در مقایسه با  اسکیت‌سواران اسکیت روی یخ موثرتر و راحتر می‌باشد. درحالیکه اجرای دابل پوش برای اسکیت‌سواران اسکیت روی یخ صرفه انرژی ندارد.

امکان اجرای راحتتر دابل پوش برای اسکیت‌سواران اسکیت اینلاین با نوسان بالاتنه (صفحه لگنی و شانه)

ثبات بالاتنه (صفحه لگنی و شانه) برای به حداکثر رساندن نیرو در انتهای کشش برای اسکیت‌سواران اسکیت روی یخ

 

در اسکیت‌سواری اینلاین حرکت از طریق فشار به لبه داخلی یک اسکیت و رولینگ بر روی اسکیت دیگر به وجود می‌آید ولی در اسکیت‌سواری روی یخ این فشار به دلیل چسبندگی کم معنای چندانی ندارد.

چرا خرید دو بوت مجزا برای اسکیت سرعت روی یخ و اینلاین سرعت بهتر است

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link

 


[1] inline frame

[2] ice blade