هدف: برآورد فراوانی و شرح انواع صدمات مرتبط با اسکیت در کودکان ایالات متحده جهت مقایسه تطبیقی صدمات ناشی از اینلاین اسکیتینگ و صدماتی که به طور ویژه از رولر اسکیتینگ ناشی می‌شوند.

طرح: مجموعه‌ای از نمونه‌های ملی

دستگاه اجرایی: مراکز اورژانس بیمارستان‌های شرکت کننده در (UCCPSCکمسیون امنیت محصولات مصرفی ایالات متحده) ونیز سیستم الکترونیکی ملی نظارت بر صدمات

بیماران: مصدومان سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ که اینلاین اسکیتینگ و رولراسکیتینگ به عنوان افرادی که علت مصدومیت آنها به کمسیون امنیت محصولات مصرفی ایالات متحده گزارش شده است.

نتایج: طبق برآوردهای صورت گرفته ۶۶۴۶۵ صدمه در ارتباط با اینلاین اسکیتینگ شناسایی شده که بیشترین شیوع این صدمات در میان کودکان ۱۱ و ۱۲ ساله می‌باشد. برآوردها حاکی از آن است که ۴۰۳۷۰ صدمه مرتبط با اینلاین اسکیتینگ، کودکان زیر ۲۰ سال را دچار ساخته است، که میانگین سنی این کودکان ۱۱/۸ سال(تقریبا ۱۲ سال) بوده است و ۶۸ درصد کودکان مصدوم نیز پسر بودند. در میان کودکان مصدوم شکستگی با ۴۵ درصد فراوانی‌ها شایع‌ترین صدمه به شمار می‌رفت؛

که ۶۶ درصد این شکستگی‌ها مربوط به قسمت انتهایی ساعد می‌باشد.

۵ درصد فراوانی‌ها نیز به صدمات مربوط به سر اختصاص داشت.

۲/۵ درصد از کودکان مصدوم نیاز به بستری شدن داشتند که در این میان ۹۰ درصد کودکان در اثر شکستگی و ۱۱ درصد آنها به دلیل صدمات مرتبط با سر یا صورت بستری می‌شدند.

اما صدمات ناشی از رولر اسکیتینگ در میان کودکان زیر ۲۰ سال به صورت تخمینی معادل ۱۴۷۹۲۸ صدمه بوده که میانگین سنی این کودکان ۱۰/۵ سال بوده است و ۳۲ درصد کودکان مصدوم را پسران تشکیل می‌دادند. در این رابطه نیز شکستگی نسبت به سایر صدمات از شیوع بیشتری برخوردار بود. فراوانی مربوط به شکستگی‌های ساعد معادل ۷۲ درصد محاسبه شد.

۵ درصد فراوانی‌ها به صدمات مربوط به سر تعلق داشت.

۱/۵ درصد از کودکان مصدوم نیز نیاز به بستری شدن داشتند (لازم به ذکر است که تمامی فراوانی‌های ذکر شده در مقایسه با فراوانی‌های مربوط به بازی اسکیت از تفاوت معناداری برخوردارند (p<0/001).

آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۳ میزان صدمات ناشی از اینلاین اسکیتینگ ۳۱۱۰۰۰۰۰ بوده و میزان صدمات ناشی از رولراسکیتینگ نیز ۹۵۱۰۰۰۰۰ بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که صدمات ناشی از اینلاین اسکیتینگ در میان افراد نابالغ(کودکان) از فراوانی زیادی برخوردار بوده است و در این میان صدمات ناشی از اینلاین اسکیتینگ در قیاس با صدمات ناشی از رولر اسکیتینگ دارای شیوع کمتری است. شکستگی‌های بخش انتهایی ساعد نیز در میان صدمات ناشی از اینلاین اسکیتینگ و رولر اسکیتینگ شایع‌ترین نوع شکستگی‌هاست. در پایان این مطالعه خاطرنشان می‌کند که انتشار نتایج تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در رابطه با اثرات لوازم حفاظتی مانند مچ‌بندها و کلاه‌های ایمنی بر سلامتی استفاده کنندگان جهت اطلاع عموم ضروری است.

* اینلاین اسکیتینگ یک نوع کفش چرخدار است که چرخ‌های آن پشت سر هم در یک خط قرار گرفته‌اند.

* تفاوت اساسی رولراسکیتینگ و اینلاین اسکیتینگ در نحوه قرار گرفتن چرخ‌های استفاده شده در اسکیت می‌باشد. در رولر اسکیتینگ از دو ردیف چرخ استفاده می‌شود.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link