علاوه بر شاخص توده بدنی جداولی جهت تعیین تناسب قد و وزن و سن، وجود دارد. کمترین اعداد هر بخش مخصوص افراد با استخوان‌بندی ریز و بیشترین اعداد، برای افرادی با استخوان‌بندی درشت است.

 

قابل توجه افراد دارای اضافه وزن که ورزش بدون داشتن یک رژیم مناسب اثر چندان مثبتی ندارد. این رژیم خیلی هم قوی نباید باشد.

مثال میزنم

شما اگه بخواهید کالری حاصل از یک کفگیر برنج را بسوزانید دو تا راه دارید؛

یا اون یه کفگیر را نخورید،

یا 45 دقیقه ورزش هوازی کنید.

 

a=قد بر حسب سانتی متر-150 تقسیم بر 2.5

45+(2.3*a)

آقایان

وزن ایده آل

48+(2.7*a)

خانم ها

 

اندازه جثه = قد بر حسب سانتی متر تقسیم بر اندازه دور مچ دست بر حسب سانتی متر= x

جثه

ریز جثه

متوسط جثه

درشت جثه

خانم

بیش از 10.9

9.9 تا 10.9

کمتر از 9.9

آقا

10.4

9.6 تا 10.4

کمتر از 9.6

 

ریز جثه=وزن ایده آل-10% وزن ایده آل

درشت جثه=وزن ایده آل+10%وزن ایده آل

متوسط جثه=وزن ایده آل

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link